Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego

 

Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego przyznawana jest co dwa lata przez Radę PAU za wybitne osiągnięcie w dziedzinie chemii. Fundatorami nagrody są: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wnioski są zgłaszane przez Wydział III PAU oraz Rektorów UJ, AGH i Dyrektora IKiFP PAN.

Po raz pierwszy przyznano ją w 2018 r.

 

Regulamin Nagrody