Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

 

Informacja dla stypendystów (2020-2022)

Stypendyści, którzy otrzymali stypendia (lata 2020-2022), zobowiązani są do zrealizowania w roku 2022 wyjazdów w ramach przyznanych środków.

 

Więcej o stypendiach...

 

 

W 592 numerze PAUzy Akademickiej zostało opublikowane haniebne oświadczenie korpusu rektorów uczelni Federacji Rosyjskiej, bezwarunkowo popierające agresję Rosji na Ukrainę. Na szczęście, nie jest to jedyny głos rosyjskiego środowiska naukowego. Niemal jednocześnie pojawił się szlachetny list licznej grupy rosyjskich uczonych i dziennikarzy naukowych, zdecydowanie potępiający postępowanie rządu rosyjskiego. Wśród sygnatariuszy znalazła się prof. Swietłana Tołstojowa, członkini zagraniczna PAU, do której zarząd PAU skierował list z wyrazami solidarności.

Wspomniany apel był dostępny w internecie, ale po kilku dniach zawierająca go strona została zablokowana. Na szczęście udało się wcześniej skopiować tekst oświadczenia i listę sygnatariuszy, które niniejszym udostępniamy. Szlachetnym Rosjanom należy się nasze uznanie i nasza solidarność. Tekst jest tłumaczeniem z tłumaczenia angielskiego (bo tylko do takiego udało się obecnie dotrzeć), może więc zawierać drobne niedokładności w stosunku do oryginału. Tytuły i afiliacje sygnatariuszy podano według oryginału, kolejność nazwisk według alfabetu rosyjskiego.

 * * *

 

List otwarty rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych przeciwko wojnie z Ukrainą

 

My, rosyjscy naukowcy i dziennikarze naukowi, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko działaniom wojennym, podjętym przez siły zbrojne naszego kraju na terytorium Ukrainy. Ten fatalny krok prowadzi do ogromnych strat ludzkich i podkopuje fundamenty utrwalonego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Odpowiedzialność za rozpętanie nowej wojny w Europie leży całkowicie po stronie  Rosji.

Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla tej wojny. Próby wykorzystania sytuacji w Donbasie jako pretekstu do rozpoczęcia operacji wojskowej nie wzbudzają zaufania. Jest oczywiste, że Ukraina nie zagraża bezpieczeństwu naszego kraju. Wojna przeciwko niej jest niesprawiedliwa i bezsensowna.

Ukraina była i pozostaje krajem dla nas bliskim. Wielu z nas ma krewnych, przyjaciół i kolegów naukowych mieszkających na Ukrainie. Nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie walczyli razem przeciwko nazizmowi. Rozpętanie wojny ze względu na ambicje geopolityczne kierownictwa Federacji Rosyjskiej, kierowane wątpliwymi fantazjami historiozoficznymi, jest cyniczną zdradą ich pamięci.

Przez rozpętanie wojny Rosja skazała się na międzynarodową izolację, na pozycję państwa pariasa. Oznacza to, że my, naukowcy, nie będziemy już w stanie normalnie wykonywać swojej pracy: prowadzenie badań naukowych jest nie do pomyślenia bez pełnej współpracy z kolegami z innych krajów. Izolacja Rosji od świata oznacza dalszą degradację kulturową i technologiczną naszego kraju i całkowity brak pozytywnych perspektyw. Wojna z Ukrainą to krok donikąd.

Z goryczą zdajemy sobie sprawę, że nasz kraj, który wniósł decydujący wkład do zwycięstwa nad nazizmem, stał się inicjatorem nowej wojny na kontynencie europejskim. Żądamy natychmiastowego wstrzymania wszelkich działań wojennych, skierowanych przeciwko Ukrainie. Domagamy się poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Żądamy pokoju dla naszych krajów. Zajmijmy się nauką, a nie wojną!

 

 • Abrikosov Igor, fizyk, Linköping University, akademik Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk
 • Agol Vadim, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Aksenow Viktor, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Aleksandrow Jewgienij Borysowicz, fizyk, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Andriew Michaił, filolog, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Anikin Aleksander, językoznawca, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Apresjan Jurij, językoznawca, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Aranowicz Leonid dr nauk geol.-min., członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Arbuzow Andriej, doktor nauk fizycznych i matematycznych, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Arsejew Petr, fizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Asmołow Alexander, doktor psychologii nauki, profesor, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Ataułłachanow Fazli, biofizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Baranow Anton, matematyk, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Baranowskij Władimir, doktor nauk historycznych, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Bekker Tatiana Borysowna, doktor geologii i matematyki, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Beklemiszew Lew, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Bielawin Aleksander, fizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Bieriezowicz Elena, filolog, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Bobrowskij Aleksiej, doktor chemii, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Bondar Aleksander, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Boncz-Osmołowskajaa Elizawieta, biolog, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Borodkin Leonid, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Burłak Swietłana, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Butorina Olga, ekonomistka, członek korespondent. RAS
 • Wasiliew Wiktor, matematyk, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Virolainen Maria, filolog, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Wysockij Michaił, fizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Galliamow Marat Olegovich, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Gelfand Michail, bioinformatyk, członek Akademii Europejskiej, dr hab. biol. Nauki
 • Aleksiej Gippius, filolog, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Girsz Eduard, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Głazow Michaił, fizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Gołownin Anton Klemensowicz, doktor nauk biologicznych. profesor RAS, IBG RAS
 • Golub Leonid, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Gorbunow Dmitrij, fizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Grinberg Ruslan, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, doktor nauk ekonomicznych, dyrektor naukowy Instytutu Ekonomii
 • Nikołaj Grincer, filolog, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Gubko Michaił Władimirowicz, doktor nauk fizycznych i matematycznych, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, starszy pracownik naukowy IPU Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Michaił Daniłow, fizyk, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Dworkowicz Aleksandr, dr nauk technicznych, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Desnickij Andriej dr filol. n., prof. Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Irina Didenkułova, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Dmitriew Władimir, fizyk, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Dybo Anna, językoznawca, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Jemelianienko Aleksander Wiaczesławowicz, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Zacharow Władimir, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Zenkin Sergey, doktor filologii, członek Akademii Europejskiej
 • Iwanow Aleksiej dr nauk geol.-min., profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Iwanczyk Aleksander, astrofizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Ivanczyk Askold, historyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Indrupskij Ilia, doktor nauk technicznych, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Ismail-Zade Ali Tofikwvicz, doktor nauk fizycznych i matematycznych, starszy pracownik naukowy. Rosyjskiej Akademii Nauk, członek Akademii Europejskiej, główny sekretarz naukowy Międzynarodowej Unii Naukowej Geofizycznej i Geograficznej
 • Kabanow Aleksander, chemik, członek Akademii Europejskiej
 • Kazakow Dmitrij, fizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Kowaliow Jurij, fizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Komecz Aleksander, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Korobow Dmitrij., dr hist. nauki, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Kosticyn Jurij, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk, doktor nauk technicznych w zakresie nauk technicznych
 • Kotow Aleksiej, biolog, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Kriwoszapkin Andriej, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Kudriawcew Jarosław, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Kuzniecow Aleksander, doktor nauk fizycznych i matematycznych, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Kuzniecow Jewgienij Aleksandrowicz, fizyk, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Kułakow Iwan, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, zastępca dyrektora IPGG SB RAS
 • Kunin Jewgenij, biolog, członek Amerykańskiej Akademii Narodowej, zagraniczny członek Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Li Roman Nikolaevich, doktor fizyki i matematyki. Nauki, Profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, INP SB RAS
 • Łukianow Konstantin Anatoliewicz, doktor nauk biologicznych, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Liulin Sergiej, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, IWS Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Makarow Dmitrij Igoriewicz, doktor nauk fizycznych i matematycznych, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, kierownik Laboratorium Specjalnego Obserwatorium Astrofizycznego Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Markowa Aleksandra dr nauk biol. Profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, Laureat Nagrody Oświecenia
 • Masczan Aleksie, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Oleg Melnik, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Mizjuk Roman, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, główny badacz FIAN
 • Mołdawskij Aleksander, filolog, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Moskalew Aleksiej, doktor nauk biologicznych, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Mullonen Irma, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, dr nauk filol.
 • Niekrasow Nikita Aleksandrowicz, fizyk, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Nemirowskij Stefan, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Nikołajew Sergiej, filolog, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Nowosiołow Konstantin, fizyk, zdobywca Nagrody Nobla
 • Nowosiełowa Alena Władimirowna, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, wiodący badacz. Instytut Elektrochemii Wysokotemperaturowej Oddział Ural
 • Pachłow Paweł, dr nauk fizyko-matematycznych, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, starszy pracownik naukowy FIAN
 • Pieskow Nikołaj, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Piczchadze, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, dr auk filol.
 • Pleczow Paweł, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, geolog
 • Poliłow Aleksiej, prof. Rosyjskiej Akademii Nauk, d.b.s.
 • Polterowicz Wiktor, ekonomista, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Popow Sergiej, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Puszkariew Aleksander, fizyk, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Rebrikow Denis, doktor nauk biologicznych, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Rozanow Nikołaj, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Rubakow Walerij, fizyk, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Ryżowa Natalia, doktor nauk ekonomicznych, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, IEI FEB Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Sagdiejew Roald, fizyk, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Saranin Aleksander, fizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Sirenow Aleskiej, historyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Sobolew Aleksander, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk, członek Akademii Europejskiej, doktor nauk geologicznych i mineralogicznych
 • Sokołow Dmitrij Dmitriewicz, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Solomina Olga, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Starobinskij Aleksiej, fizyk, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Stiszow Sergiej, fizyk, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Tarasenko Sergiej, fizyk, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Tiunow Aleksiej, biolog, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Denis Tichonow Borisowicz, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Tokariew Jurij Sergiejewicz, doktor nauk biologicznych, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Tołstaja Swietłana, filolog, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Toporkow Andriej, dr nauk  filol., profesor, Członek Korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Torubajew Jurij Walentinowicz, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Uspienskji Fiodor, filolog, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Ustinow Aleksiej, doktor nauk fizycznych i matematycznych, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Flint Michaił Władimirowicz, biooceanolog, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Chazanov Jefim, fizyk, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Chorobrych Tatiana Witalijewna, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Chochłow Dmitrij, fizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Czaplik Aleksander, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Szirajew Andriej, doktor chemii, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Szifman Michaił, fizyk, zdobywca nagrody Diraca itp.
 • Szkredow Ilia, dr nauk fizyko-matematycznych, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Sztark Mark Borysowicz, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Jakowlew Dmitrij, fizyk, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk

 

Lista podpisanych (w języku rosyjskim)