News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek akademia


 

19.12.2022

3210-21/22

 

Dotyczy:

Sprzęt komputerowy wraz ze skanerem i sprzętem audio w związku z realizacja projektu
„Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku”

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprzęt komputerowy wraz ze skanerem i sprzętem audio w związku z realizacja projektu
„Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku” zostaje unieważnione.

 

Przyczyną unieważnienia jest niezłożenie żadnej oferty w postępowaniu.

Podstawę prawną unieważnienia stanowi art. 255 pkt 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

 

   Załącznik

 


19.12.2022

3210-21/22

 

Dotyczy:

Sprzęt komputerowy wraz ze skanerem i sprzętem audio w związku z realizacja projektu
„Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.12.2022 r. o godz. 12.30 za pośrednictwem platformy zakupowej

pau.ezamawiajacy.pl

 

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

Załącznik

 


19.12.2022

3210-21/22

 

Dotyczy:

Sprzęt komputerowy wraz ze skanerem i sprzętem audio w związku z realizacja projektu
„Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku”

 

INFORMACJA O KWOCIE
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),
Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego.
 
Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 19.12.2022 r. o godz. 12.30
 
Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi: 56 962,66 zł brutto

Załącznik

 


10.12.2022

3210-21/22

 

Polska Akademia Umiejętności zaprasza do udziału w postępowaniu krajowym:

Sprzęt komputerowy wraz ze skanerem i sprzętem audio w związku z realizacja projektu
„Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku”

 

Prosimy o przesyłanie ofert do 19.12.2022 do godziny 12:00
w formie elektronicznej przez platformę zakupową:

pau.ezamawiajacy.pl

 

Instrukcję dotyczącą korzystania z platformy stanowi załącznik 8 do SWZ

 Pliki do pobrania:

SWZ

Załączniki