News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek akademia


 

15.07.2024

2320-1/24

„Roboty budowlane polegające na wymianie i odtworzeniu stolarki okiennej w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności
na dz. nr 20 obr. 1 Śródmieście przy ul. Św. Jana 22 w Krakowie”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj PDF

 


08.07.2024

2320-1/24

„Roboty budowlane polegające na wymianie i odtworzeniu stolarki okiennej w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności
na dz. nr 20 obr. 1 Śródmieście przy ul. Św. Jana 22 w Krakowie”

 

Informacja z otwarcia ofert

czytaj PDF

 


08.07.2024

2320-1/24

„Roboty budowlane polegające na wymianie i odtworzeniu stolarki okiennej w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności
na dz. nr 20 obr. 1 Śródmieście przy ul. Św. Jana 22 w Krakowie”

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

czytaj PDF

 


18.06.2024

2320-1/24

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na

„Roboty budowlane polegające na wymianie i odtworzeniu stolarki okiennej w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności
na dz. nr 20 obr. 1 Śródmieście przy ul. Św. Jana 22 w Krakowie”

 

Prosimy o przesyłanie ofert do 8.07.2024 do godziny 10.00
w formie elektronicznej przez platformę zakupową:

pau.ezamawiajacy.pl

 

Instrukcję dotyczącą korzystania z platformy stanowi załącznik 19 do SWZ

 

Pliki do pobrania:

SWZ

Załączniki