News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydarzenia


Seminarium

Od 2002 r. odbywa się comiesięczne Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, skupiające każdorazowo od kilkudziesięciu do dwustu uczestników. Obecnie wiodącym tematem jest „Patriotyzm wczoraj i dziś”. Jako wykładowcy zapraszani są wybitni przedstawiciele nauki, kultury i życia publicznego, jak: Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Leon Kieres, Maciej W. Grabski, Jan Nowak Jeziorański, Andrzej Wajda, arcybiskupi Alfons Nosol i Józef Życiński, Henryk Muszyński, biskup Tadeusz Pieronek i inni. Większość wykładów, o ile zostały przez autorów dostarczone w formie pisanej, ukazała się drukiem w serii „Seminarium PAU”.

 

 

2017/2018

 

30.10.2017 - Dr Adolf Juzwenko, Ossolineum – geneza, misja, historia  (Zaproszenie/plakat)

 

2016/2017

 

24.10.2016 - Profesor Hanoch Gutfreund, Polskie korzenie Uniwersytetu Hebrajskiego  (Zaproszenie/plakat)

 

2015/2016

 

9.11.2015 - Profesor Stanisław Gomułka, Gospodarka światowa w XXI wieku: czy trendy wieku XX będą kontynuowane?  (Zaproszenie/plakat)

14.12.2015 - Profesor Piotr Węgleński, GMO, szczepienia, in vitro, itp. - najnowsze dzieje głupoty w Polsce  (Zaproszenie/plakat)

11.01.2016 - Profesor Mirosława Marody, O polskości, swojskości i byciu sobą  (Zaproszenie/plakat)

8.02.2016 - Profesor Jerzy Niewodniczański, Energetyka jądrowa w Polsce?  (Zaproszenie/plakat)

14.03.2016 - Profesor Marek Rocki, Patriotyzm w sporcie  (Zaproszenie/plakat)

11.04.2016 - Profesor Krzysztof Meyer, Wulkan pod kontrolą — o Witoldzie Lutosławskim  (Zaproszenie/plakat)

16.05.2016 - Profesor Zbigniew Stawrowski, Józef Tischner o narodzie i Ojczyźnie  (Zaproszenie/plakat) (Tekst wystąpienia)

2014/2015

 

17.11.2014 - Profesor Jerzy Brzeziński, Czy potrzebne są testy inteligencji?

8.12.2014 - Profesor Wojciech Cellary, Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, czyli kształcenie w dobie tabletów

12.01.2015 - Profesor Wojciech Narębski, Różnorodność fizjograficzna terenów walk 2 Korpusu we Włoszech i jej znaczenie dla planowania i przebiegu jego działań od Sangro i Mainarde po Bolonię (rozważania weterana-przyrodnika)

9.02.2015 - Profesor Dariusz Stola, Czym była Polska Rzeczpospolita Ludowa? O naturze i ewolucji PRL

9.03.2015 - Profesor Stanisław Penczek, Patrioci w dawnej Łodzi – przybysze i miejscowi

13.04.2015 - Profesor Jan Vincent-Rostowski, Miejsce Polski w Europie dwóch kryzysów

11.05.2015 - Profesor Zbigniew Błocki, Czas na zmiany w polskiej nauce

2013/2014

 

14.10.2013 - Profesor Karol Musioł, Czy zmieniać uniwersytet?

18.11.2013 - Profesor Michał Kleiber, Edukacja, nauka, kultura – czyli jak stawić czoła globalnym wyzwaniom

9.12.2013 - Profesor Marcin Kula, Czy hagiografia narodowych dziejów jest patriotyczna?

13.01.2014 - Ks. Biskup Józef Guzdek, Czy Kościół ma jeszcze jakąś rolę do spełnienia w procesie edukacji patriotycznej?

10.03.2014 - Profesor Andrzej K. Wróblewski, Kiedy zginie nasza cywilizacja?

7.04.2014 - Profesor Michał Karoński, Polska nauka czy nauka w Polsce?

12.05.2014 - Profesor Zbigniew Ćwiąkalski, O psuciu prawa karnego

9.06.2014 - Profesor Jerzy Hausner, Konkurencyjna Polska w warunkach integracji europejskiej

2012/2013

 

12.11.2012 - Profesor Andrzej Szczepan Białynicki-Birula, Dylematy patriotyczne Kresowiaka,
czyli po co jeżdżę do Nowogródka

10.12.2012 - Profesor Jerzy Szwed, Czas edukacji

14.01.2013 - Profesor Roman Duda, Patriotyzm matematyków Polskich

11.02.2013 - Profesor Andrzej Tomczak, O różnych postawach społeczeństwa polskiego w okresie zaborów

11.03.2013 - Profesor Jacek Purchla, Kraków – ideopolis?

8.04.2013 - Profesor Wiesław Banyś, Szkolnictwo wyższe i nauka fundamentem modernizacji kraju

13.05.2013 - Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Patriotyzm a powszechność Kościoła
w kontekście ostatniego konklawe

10.06.2013 - Profesor Jerzy Fedorowski, Subiektywny (?) patriotyzm

2011/2012

 

10.10.2011 - Adam Korpak, Finlandia – kraj Kalevali, czyli jak Finowie wybili się na niepodległość

14.11.2011 - Profesor Jerzy Woźnicki, Polskie uniwersytety wczoraj, dziś, jutro

12.12.2011 - Profesor Jerzy Zdrada, Symbolika patriotyczna epoki porozbiorowej (1795–1918)

16.01.2012 - Profesor Antoni Tajduś, Czy grozi nam kryzys energetyczny?

13.02.2012 - Profesor Tadeusz Luty, Nauka wspierana polityką czy polityka oparta na wiedzy

12.03.2012 - Profesor Marcin Wodziński, Dwa oświecenia: Polscy mężowie oświeceni wobec tzw. kwestii żydowskiej

16.04.2012 - Profesor Joanna Kurczewska, Kłopoty z patriotyzmem

14.05.2012 - Profesor Marek Ziółkowski, Ciągłość tradycji lokalnych i narodowych w sytuacji zmian przestrzennych

2010/2011

 

11.10.2010 - Profesor Stanisław Rodziński, Dzieło sztuki jako dysputa o Polsce – między zachwytem, ironią i heroizmem

8.11.2010 - Profesor Jadwiga Puzynina, Cyprian Norwid – na XXI wiek

6.12.2010 - Dr hab. Krzysztof Zamorski, Co można pomyśleć o przyszłej przeszłości

17.01.2011 - Profesor Jerzy Vetulani, Agresja i empatia: dziwne pomieszanie

14.02.2011 - Profesor Franciszek Ziejka, Nie tylko słowem… O poetach – żołnierzach z czasów narodowej niewoli

14.03.2011 - Profesor Andrzej Zoll, Spojrzenie prawnika na problem zapłodnienia in vitro

11.04.2011 - Profesor Andrzej Jajszczyk, Miejsce polskiej nauki w zmieniającym się świecie

9.05.2011 - Profesor Włodzimierz Bolecki, Humaniści i humanistyka wobec reformy nauki

6.06.2011 - Profesor Maria Dzielska, „Najjaśniejsza” Aleksandria

2009/2010

 

12.10.2009 - Profesor Jerzy Jedlicki, Inteligencja polska wobec wyścigu cywilizacyjnego

16.11.2009 - Profesor Andrzej Romanowski, Kim jest ten osobnik? 100 lecie urodzin Pawła Jasienicy

14.12.2009 - Profesor Ryszard Nycz, Humanistyka dziś: ciągłość i przemiany

11.01.2010 - Profesor Stanisław Stabryła, Czym był Wergiliusz dla Polaków po utracie niepodległości?
Uwagi na temat patriotyzmu rzymskiego

8.02.2010 - Profesor Roman Laskowski, Życie w dwu językach. Rzecz o mowie polskich dzieci w Szwecji

8.03.2010 - Profesor Krzysztof Rybiński, Złota polska dekada

12.04.2010 - Profesor Bożena Wyrozumska, Refleksje na temat patriotyzmu kobiety polskiej

10.05.2010 - Profesor Ryszard Stemplowski, Racja stanu dzisiaj i jutro

7.06.2010 - Profesor Marek Karliner, Religia a państwo w Izraelu

2008/2009

 

13.10.2008 - Profesor Grzegorz W. Kołodko, Wędrujący świat

17.11.2008 - Profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego),
Nie uczymy w Polsce aż tak źle!

8.12.2008 - Ksiądz Profesor Grzegorz Ryś, Spór o Kościół i Państwo. „Unam Sanctam”

12.01.2009 - Profesor Kazimierz Stępień, Nauka Polska, nauka światowa

16.02.2009 - Ksiądz Profesor Franciszek Longchamps de Bérier, Prawo a etyka – nie tylko o in vitro

9.03.2009 - Profesor Michał Seweryński, Jaka strategia dla szkolnictwa wyższego w Polsce?

6.04.2009 - Profesor Bogusław Smólski, Próba oceny systemu zarządzania i finansowania badań stosowanych w Polsce

11.05.2009 - Ksiądz Profesor Andrzej Szostek, Patriotyzm jako twórcze budowanie tradycji narodowej

15.06.2009 - Profesor Krzysztof Kurzydłowski, Dylematy polityki naukowej państwa

2007/2008

 

15.10.2007 - Profesor Włodzimierz Maciąg, Człowiek - istota o wielu wymiarach

12.11.2007 - Wyzwolenie Wyspiańskiego dzisiaj odczytane
Prof. Marta Wyka (UJ), Prof. Andrzej Nowak (UJ), Prof. Jan Machnik (PAU), Dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)

10.12. 2007 - Profesor Jan M. Małecki, Czy historyk może być patriotą

14.01.2008 - Profesor Janusz Sondel, Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki

11.02.2008 - Ambasador Maciej Kozłowski, Jan Karski - bohater trzech narodów

10.03.2008 - Profesor Stanisław Salmonowicz, Polskie Państwo Podziemne. Próba bilansu

14.04.2008 - Profesor Henryk Olszewski, Kultura prawna w społeczeństwie obywatelskim. Uwagi historyka prawa

12.05.2008 - Profesor Karol Modzelewski, Więź plemienna i więź narodowa

9.06.2008 - Profesor Andrzej K. Koźmiński, Patriotyzm ekonomiczny w warunkach globalizacji

2006/2007

 

16.10.2006 - Profesor Henryk Markiewicz, "Polski Słownik Biograficzny" - doświadczenia i perspektywy

13.11.2006 - Profesor Jerzy Wyrozumski, O potrzebie Panteonu Narodowego

11.12.2006 - Profesor Stanisław Rodziński, Człowiek współczesny wobec współczesnej sztuki. Między podziwem, obrzydzeniem i nadzieją

15.01.2007 - Profesor Franciszek Ziejka, Święta nasza polska mowa

12.02.2007 - Profesor Andrzej Nowak, Republika, Imperium, Modernizacja: trzy wzory polskiego patriotyzmu

12.03.2007 - Profesor Andrzej Mencwel, Polityka historyczna i wizja polityczna

2.04.2007 - Profesor Magdalena Nowotna, Czy warto starać się o prawdę w tłumaczeniach

14.05.2007 - Profesor Janina Jóźwiak, Kryzys demograficzny w Polsce. Zagrożenie czy wyzwanie dla przyszłości

11.06.2007 - Profesor Jan Prokop, Pamięć narodowa a wiedza historyka

2005/2006

 

17.10.2005 - Profesor Ewa Łętowska, Trudności z Państwem Prawa

14.11.2005 - Profesor Piotr Sztompka, Zaufanie - fundament życia społecznego

12.12.2005 - Profesor Andrzej Stelmachowski, Wierność Macierzy

9.01.2006 - Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, Kościół w Europie w obliczu wyzwań XXI w.

13.02.2006 - Profesor Andrzej Gołaś, Rozważania o Krakowskim Patriotyzmie

13.03.2006 - Profesor Michał Szulczewski, Cele i problemy polityki naukowej państwa

10.04.2006 - Profesor Włodzimierz Mokry, Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie

8.05.2006 - Profesor Aleksander W. Lipatow, Carat moskiewski - imperium petersburskie - totalitaryzm radziecki

12.06.2006 - Profesor Andrzej Rottermund, O roli muzeów polskich w kształtowaniu świadomości narodowej i politycznej Polaków

2004/2005

 

11.10.2004 - Prof. Stanisław Grodziski, Utrata i odzyskanie suwerenności polskiej w świetle historiografii

15.11.2004 - Prof. Wiesław Chrzanowski, Społeczne zaplecze demokracji w Polsce

6.12.2004 - Prof. Piotr Słonimski, Problemy polityki naukowej. Przykład Francji

17.01.2005 - Profesor Leszek Balcerowicz, Globalizacja a interes narodowy

14.02.2005 - Profesor Andrzej Stelmachowski, Wierność Macierzy - odwołane z powodu choroby Prelegenta

14.03.2005 - Profesor Lucjan Suchanek, Rosja i my

11.04.2005 - Profesor Andrzej Białas, Naszą nadzieją jest historia

9.05.2005 - Profesor Andrzej Paczkowski, Sześćdziesiąt lat Jałty

13.06.2005 - Profesor Leon Kieres, Śledztwo katyńskie: obowiązek czy nieodpowiedzialność

2003/2004

 

13.10.2003 - Prof. Janusz Tazbir, Problem narodowej cenzury w Polsce od XVI do XX wieku

17.11.2003 - Prof. Witold Cęckiewicz, Patriotyzm miejsca - patriotyzm przestrzeni

8.12.2003 - Profesor Jerzy Pomianowski, Czy i jak rozmawiać z Rosją?

12.01.2004 - Profesor Andrzej Zoll, Instytucja Ombudsmana

16.02.2004 - Ks. bp Profesor Tadeusz Pieronek, Uniwersalizm Kościoła a patriotyzm

8.03.2004 - Prof. Jerzy Pelc, Wieloetatowość - pieniądze - etos nauczyciela

5.04.2004 - Prof. Eva Hoffman, Skłócone Historie, Kontrowersyjna Pamięć: Myśli o Polsko-Żydowskiej Przeszłości

10.05.2004 - Prof. Wojciech Narębski, Rocznicowe refleksje żołnierza II Korpusu Polskiego

14.06.2004 - Andrzej Wajda, Polska sztuka w globalnej wiosce Unii Europejskiej

 

2002/2003

 

14.10.2002 - Redaktor Jan Nowak Jeziorański, Patriotyzm i nacjonalizm

18.11.2002 - Profesor Jacek Woźniakowski, O patriotyzmie cudzoziemskich żon

16.12.2002 - Profesor Jerzy Kłoczowski, Patriotyzm polski w długim trwaniu

13.01.2003 - Profesor Jerzy Michał Głowiński, Kryzys dyskursu patriotycznego

17.02.2003 - Profesor Maciej W. Grabski, Czy nauce potrzebna jest autonomia?

10.03.2003 - Profesor Władysław Bartoszewski, Polska - Niemcy - Europa

14.04.2003 - Profesor Jerzy Szacki, Czy koniec państwa narodowego?

19.05.2003 - Profesor Bronisław Geremek, Patriotyzm i "patriotyzm europejski"

 

2001/2002

 

14.01.2002 - Profesor Józef Andrzej Gierowski, Powstawanie społeczeństwa obywatelskiego w I Rzeczypospolitej
(pierwsze spotkanie w ramach Seminarium PAU)

11.02.2002 - Profesor Henryk Samsonowicz, Polska Europie, Europa Polsce

11.03.2002 - Profesor Stróżewski, O Miłości Ojczyzny

8.04.2002 - Arcybiskup Alfons Nossol, Postulaty ekumenizmu w Polsce na XXI wiek

13.05.2002 - Profesor Piotr Wandycz, Nacjonalizm czy patriotyzm? Dmowski kontra Piłsudski

10.06.2002 - Ks. Arcybiskup Józef Życiński, Rola wartości etycznych w kształtowaniu postaw patriotyzmu