News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

Członkowie Honorowi

 

Ks. Adam Boniecki

 

Członkowie Wydziału I Filologicznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jerzy Axer
2. Prof. dr Wojciech Bałus
3. Prof. dr Krystyna Bartol
4. Prof. dr Leszek Bednarczuk
5. Prof. dr Andrzej Bogusławski
6. Prof. dr Włodzimierz Bolecki
7. Prof. dr Andrzej Borowski
8. Prof. dr Jerzy Danielewicz
9. Prof. dr Michał Głowiński
10. Prof. dr Maciej Grochowski
11. Prof. dr Kazimierz Korus
12. Prof. dr Maria Korytowska
13. Prof. dr Teresa Kostkiewiczowa
14. Prof. dr Roman Mazurkiewicz
15. Prof. dr Jan Michalik
16. Prof. dr Sergiusz Michalski
17. Prof. dr Teresa Michałowska
18. Prof. dr Stanisław Mossakowski
19. Prof. dr Alina Nowicka-Jeżowa
20. Prof. dr Jan Ostrowski
21. Prof. dr Henryk Podbielski
22. Prof. dr Jadwiga Puzynina
23. Prof. dr Stefan Sawicki
24. Prof. dr Stanisław Stabryła
25. Prof. dr Lucjan Suchanek
26. Prof. dr Zuzanna Topolińska
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Edward Balcerzan
2. Prof. dr Piotr Chlebowski
3. Prof. dr Magdalena Danielewicz
4. Prof. dr Bogusław Dopart
5. Prof. dr Marcin Fabiański
6. Prof. dr Albert Gorzkowski
7. Prof. dr Janusz S. Gruchała
8. Prof. dr Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
9. Prof. dr Stefan Kiedroń
10. Prof. dr Hanna Kowalska-Stus
11. Prof. dr Stanisław Koziara
12. Prof. dr Anna Legeżyńska
13. Prof. dr Jarosław Ławski
14. Prof. dr Maria Maślanka-Soro
15. Prof. dr Tomasz Mika
16. Prof. dr Ryszard Nycz
17. Prof. dr Tomasz Polański
18. Prof. dr Jacek Popiel
19. Prof. dr Maria Poprzęcka
20. Prof. dr Jan Prokop
21. Prof. dr Piotr Salwa
22. Prof. dr Tadeusz Sławek
23. Prof. dr Marek Stachowski
24. Prof. dr Marian Stala
25. Prof. dr Ryszard Tokarski
26. Prof. dr Maciej Włodarski
27. Prof. dr Wiesław Wydra
28. Prof. dr Marta Wyka
29. Prof. dr Roman Maria Zawadzki
30. Prof. dr Antoni Ziemba

     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Xaverio Ballester
2. Prof. dr Alfred Bammesberger
3. Prof. dr Pietro Boitani
4. Prof. dr Giovanna Brogi Bercoff
5. Prof. dr Petar Ž. Bunjak
6. Prof. dr Alain Van Crugten
7. Prof. dr Maria Delaperrière
8. Prof. dr Hans-Jürgen Diller
9. Prof. dr Rolf Fieguth
10. Prof. dr Bernhard Gajek
11. Prof. dr György Gömöri
12. Prof. dr Margreta Grigorova
13. Prof. dr Stephen Harrison
14. Prof. dr Thomas DaCosta Kaufmann
15. Prof. dr Maryla Laurent-Zielińska
16. Prof. dr Aleksander V. Lipatow
17. Prof. dr Ryszard Löw
18. Prof. dr Luigi Marinelli
19. Prof. dr Michał Masłowski
20. Prof. dr Allain Michel
21. Prof. dr Nullo Minissi
22. Prof. dr Hugo Montgomery
23. Prof. dr Stefan Muthesius
24. Prof. dr Siergiej Nikolajew
25. Prof. dr Ivo Pospišil
26. Prof. dr Rostysław Radyszewski
27. Prof. dr François Rosset
28. Prof. dr Joseph Rykwert
29. Prof. dr Brigitte Schultze
30. Dr Anne Markham Schulz
31. Prof. dr Victor Ieronim Stoichita
32. Prof. dr Swietłana Tołstojowa
33. Prof. dr Boris Andriejewicz Uspienski
34. Dr Stephanie R. West
35. Prof. dr Anna Wierzbicka

 

 

 

 

Członkowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Krzysztof Baczkowski
2. Prof. dr Sylwester Czopek
3. Prof. dr Juliusz Domański
4. Ks. prof. dr Michał Heller
5. Prof. dr Wojciech Iwańczak
6. Prof. dr Andrzej Kastory
7. Prof. dr Janusz K. Kozłowski
8. Prof. dr Janusz Kruk
9. Prof. dr Ewa Łętowska
10. Prof. dr Jan Machnik
11. Prof. dr Andrzej Mania
12. Prof. dr Janusz Małłek
13. Prof. dr Andrzej Mączyński
14. Prof. dr Krzysztof Ożóg
15. Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
16. Prof. dr Jacek Purchla
17. Prof. dr Marek H. Safjan
18. Prof. dr Władysław Stróżewski
19. Prof. dr Jerzy Strzelczyk
20. Prof. dr Stanisław Suchodolski
21. Prof. dr Piotr Sztompka
22. Prof. dr Stanisław Waltoś
23. Prof. dr Jan Woleński
24. Prof. dr Zenon Woźniak
25. Prof. dr Andrzej Zoll
 
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Leszek Balcerowicz
2. Prof. dr Jan Barcz
3. Prof. dr Stanisław Biernat
4. Prof. dr Józef Borzyszkowski
5. Ks. prof. dr Andrzej Bronk
6. Prof. dr Bogdan Dembiński
7. Prof. dr Andrzej Friszke
8. Prof. dr Janina Gajda-Krynicka
9. Prof. dr Antoni Gąsiorowski
10. Prof. dr Bolesław Ginter
11. Prof. dr Jerzy Hausner
12. Prof. dr Agnieszka Kijewska
13. Prof. dr Marcin Kula
14. Prof. dr Joanna Kurczewska
15. Prof. dr Waldemar Łazuga
16. Prof. dr Piotr Łossowski
17. Prof. dr Lech Jacek Mróz
18. Prof. dr Roman Murawski
19. Prof. dr Jerzy Nalepa
20. Prof. dr Cezary Obracht-Prondzyński
21. Prof. dr Maksymilian Pazdan
22. Prof. dr Jerzy Rajski
23. Prof. dr Marian Rębkowski
24. Prof. dr Stanisław Sołtysiński
25. Ks. prof. dr Andrzej Szostek
26. Prof. dr Karol Tarnowski
27. Prof. dr Michał Tymowski
28. Prof. dr Wacław Uruszczak
29. Prof. dr Paweł Valde-Nowak
30. Prof. dr Anna Wolff-Powęska
31. Prof. dr Ryszard Wójcicki
32. Prof. dr Jerzy Zajadło
33. Prof. dr Marek Ziółkowski
 
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Olivier Aurenche
2. Prof. dr Shlomo Avineri
3. Prof. dr Daniel Beauvois
4. Dr Emil Brix
5. Prof. dr Alfredas Bumblauskas
6. Prof. dr Francesca Cantù
7. Prof. dr Ivan Čolović
8. Prof. dr Norman Davies
9. Prof. dr Robert I. Frost
10. Prof. dr Timothy Garton Ash
11. Prof. dr Tadeusz Gromada
12. Prof. dr Christopher Michael Hann
13. Prof. dr Włodzimierz Horbatenko
14. Prof. dr Jarosław Hrycak
15. Prof. dr Andreas Kappeler
16. Prof. dr Jolanta Kren Kostkiewicz
17. Prof. dr István Kovács
18. Prof. dr Paul Robert Magocsi
19. Prof. dr Eduard Mühle
20. Prof. dr Juraj Pavuk
21. Prof. dr Krzysztof Pomian
22. Prof. dr Raimo Pullat
23. Prof. dr Pál Raczky
24. Prof. dr Jan Rychlík
25. Prof. dr Miloš Řezník
26. Prof. dr Timothy Snyder
27. Prof. dr Robert Sokołowski
28. Prof. dr Andrzej Sulima-Kamiński
29. Prof. dr Olli Vehviläinen
30. Prof. dr Rudolf Welser
31. Prof. dr Thomas Wünsch

 

 

 

 

Członkowie Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych

(do czerwca 2016 - Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego)

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Andrzej Białas
2. Prof. dr Iwo Białynicki-Birula
3. Prof. dr Ewa Brocławik
4. Prof. dr Tomasz Dohnalik
5. Prof. dr Andrzej Fuliński
6. Prof. dr Jerzy Kaczorowski
7. Prof. dr Zygmunt Kolenda
8. Prof. dr Stanisław Kwapień
9. Prof. dr Janusz Stanisław Lipkowski
10. Prof. dr Bogdan Marciniec
11. Prof. dr Mieczysław Mąkosza
12. Prof. dr Zenon Mróz
13. Prof. dr Stanisław Penczek
14. Prof. dr Wiesław Pleśniak
15. Prof. dr Stefan Pokorski
16. Prof. dr Krzysztof Redlich
17. Prof. dr Ryszard Sosnowski
18. Prof. dr Andrzej Staruszkiewicz
19. Prof. dr Andrzej Trautman
20. Prof. dr Michał Marian Turała
21. Prof. dr Andrzej Kajetan Wróblewski
22. Prof. dr Agnieszka Zalewska
23. Prof. dr Kacper Zalewski
24. Prof. dr Marek Zrałek
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Zbigniew Adamczyk
2. Prof. dr Romuald Będziński
3. Prof. dr Jakub Bodziony
4. Prof. dr Tomasz Dietl
5. Prof. dr Marcin Drąg
6. Prof. dr Wojciech Dziembowski
7. Prof. dr Ryszard Horodecki
8. Prof. dr Andrzej Jajszczyk
9. Prof. dr Janusz Jurczak
10. Prof. dr Sławomir Kołodziej 
11. Prof. dr Andrzej Korbel
12. Prof. dr Henryk Kozłowski
13. Prof. dr Wojciech Kucharz
14. Prof. dr Maciej Lewenstein
15. Prof. dr Jerzy Łuczka
16. Prof. dr Marian Mikołajczyk
17. Prof. dr Maciej A. Nowak
18. Prof. dr Maria Nowakowska
19. Prof. dr Wiesław Pawłucki
20. Prof. dr Marek Pfützner
21. Prof. dr Michał Praszałowicz
22. Prof. dr Marek Samoć
23. Prof. dr Jakub Siemek
24. Prof. dr Błażej Skoczeń
25. Prof. dr Józef Smak
26. Prof. dr Gwidon Szefer
27. Prof. dr Ryszard Tadeusiewicz
28. Prof. dr Andrzej Tylikowski
29. Prof. dr Andrzej Udalski
30. Prof. dr Andrzej Witkowski
31. Prof. dr Maciej Wojtkowski
32. Prof. dr Jakub Zakrzewski
33. Prof. dr Karol Życzkowski
     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. dr Halina Abramowicz
2. Prof. dr Ugo Amaldi
3. Prof. dr James Daniel Bjorken
4. Prof. dr Sava Bratoš
5. Prof. dr Peter Braun-Munzinger
6. Prof. dr Romuald Brazis
7. Prof. dr Andrzej Buras
8. Prof. dr Wit Busza
9. Prof. dr Krzysztof Cios
10. Prof. dr Dominique Delande
11. Prof. dr Leszek Feliks Demkowicz
12. Prof. dr Artur Ekert
13. Prof. dr Kálmán Győry
14. Prof. dr Rolf Heuer
15. Prof. dr Henryk Iwaniec
16. Prof. dr Andrzej Joachimiak
17. Prof. dr Marek Karliner
18. Prof. dr Christer Oscar Kiselman
19. Prof. dr Jacek Klinowski
20. Prof. dr Jean-Marie Lehn
21. Prof. dr Giulio Maier
22. Prof. dr Herbert A. Mang
23. Prof. dr Tadeusz B. Massalski
24. Prof. dr Krzysztof Matyjaszewski
25. Prof. dr Janusz Nowotny
26. Prof. dr Walter Oelert
27. Prof. dr Yuri Oganessian
28. Prof. dr Peter Pflug
29. Prof. dr Helmut Satz
30. Prof. dr Herwig Schopper
31. Prof. dr Volker Soergel
32. Prof. dr Paul Söding
33. Prof. dr Daniel Stroock
34. Prof. dr Tomasz Robert Taylor
35. Prof. dr Israel E. Wachs
36. Prof. dr Frank Wilczek
37. Prof. dr Kazimierz Piotr Zaleski
38. Prof. dr Jan Charles Zarnecki

 

     

 

 

Członkowie Wydziału IV Przyrodniczego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Stefan W. Alexandrowicz
2. Prof. dr Barbara Bilińska
3. Prof. dr Szczepan Biliński
4. Prof. dr Jerzy Fedorowski
5. Prof. dr Krystyna Grodzińska
6. Prof. dr Wincenty Kilarski
7. Prof. dr Włodzimierz Korohoda
8. Prof. dr Andrzej Kostrzewski
9. Prof. dr Adam Kotarba
10. Prof. dr Jan Kozłowski
11. Prof. dr Teresa Madeyska
12. Prof. dr Anna Medwecka-Kornaś
13. Prof. dr Elżbieta Morycowa
14. Prof. dr Tadeusz Niedźwiedź
15. Prof. dr Barbara Płytycz
16. Prof. dr Elżbieta Pyza
17. Prof. dr Józef Razowski
18. Prof. dr Jerzy R. Starzyk
19. Prof. dr Kazimierz Strzałka
20. Prof. dr Jacek M. Szymura
21. Prof. dr Marian Tischner
22. Prof. dr Alfred Uchman
23. Prof. dr January Weiner
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Grzegorz Bartosz
2. Prof. dr Jadwiga Bryła
3. Prof. dr Maria Ciemerych-Litwinienko
4. Prof. dr  Tadeusz Chrobak
5. Prof. dr Marek Figlerowicz
6. Prof. dr Wojciech Froncisz
7. Prof. dr Zbigniew Maciej Gliwicz
8. Prof. dr Anna Grabowska
9. Prof. dr Wiesław Gruszecki
10. Prof. dr Aleksander Guterch
11. Prof. dr Alicja Józkowicz
12. Prof. dr Małgorzata Kossut
13. Prof. dr Marek Krąpiec
14. Prof. dr Kazimierz Krzemień
15. Prof. dr Barbara Kwiecińska
16. Prof. dr Andrzej Legocki
17. Prof. dr Maria Łanczont
18. Prof. dr Leszek Marks
19. Prof. dr Jacek Matyszkiewicz
20. Prof. dr Piotr Migoń
21. Prof. dr Adam Nadachowski
22. Prof. dr Maciej Jan Nałęcz
23. Prof. dr Tadeusz M. Peryt
24. Prof. dr Ewa Wanda Roniewicz
25. Prof. dr Tadeusz Sarna
26. Prof. dr Stefan Skiba
27. Prof. dr Adam Szewczyk
28. Prof. dr Krzysztof Turlejski
29. Prof. dr Katarzyna Turnau
30. Prof. dr Krystyna Wasylikowa
31. Prof. dr Grzegorz Węgrzyn
32. Prof. dr Michał Woyciechowski
33. Prof. dr Maciej Żylicz

     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Andrzej Bajer
2. Prof. dr Andrzej Bartke
3. Prof. dr Björn Berglund
4. Prof. dr Andrzej B. Bogucki
5. Prof. dr Leszek K. Borysiewicz
6. Prof. dr Pavel Bosák
7. Prof. dr Richard Frackowiak
8. Prof. dr Peter Fritz
9. Prof. dr Klaus Hahlbrock
10. Prof. dr  Michael A. Kaminski
11. Prof. dr Claudine Kieda
12. Prof. dr Małgorzata Kloc-Stępkowska
13. Prof. dr Wighart von Koenigswald
14. Prof. dr Gedyminas Motuza
15. Prof. dr Dumitru T. Murariu
16. Prof. dr Krzysztof Palczewski
17. Prof. dr Louis Du Pasquier
18. Prof. dr Charles Alexander Pasternak
19. Prof. dr Nicholas John Severs
20. Prof. dr Helmut Sies
21. Prof. dr Andrzej T. Słomiński
22. Prof. dr Rostyslav Stoika
23. Prof. dr Mario Suwalsky
24. Prof. dr Andreas Wetzel
25. Prof. dr Stanislaw Wicherek
26. Prof. dr Magdalena Żernicka-Goetz

     

 

 

Członkowie Wydziału V Lekarskiego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jan Albrecht
2. Prof. dr Tomasz Brzozowski
3. Prof. dr Anna Członkowska
4. Prof. dr Józef Dulak
5. Prof. dr Andrzej Górski
6. Prof. dr Jan Górski
7. Prof. dr Włodzimierz Januszewicz
8. Prof. dr Jacek Jassem
9. Prof. dr Kalina Kawecka-Jaszcz
10. Prof. dr Jerzy Kawiak
11. Prof. dr Paweł Kisielow
12. Prof. dr Janusz Limon
13. Prof. dr Stanisław Moskalewski
14. Prof. dr Wiesław Pawlik
15. Prof. dr Andrzej Pilc
16. Prof. dr Tadeusz Popiela
17. Prof. dr Edmund Przegaliński
18. Prof. dr Ryszard Przewłocki
19. Prof. dr Czesław Radzikowski
20. Prof. dr Marek Sanak
21. Prof. dr Ewa Szczepańska-Sadowska
22. Prof. dr Michał Tendera
23. Prof. dr Tomasz Trojanowski
24. Prof. dr Andrzej Więcek
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Włodzimierz Buczko
2. Prof. dr Andrzej Budaj
3. Prof. dr Stanisław Czekalski
4. Prof. dr Stanisław Czuczwar
5. Prof. dr Wenancjusz Domagała
6. Prof. dr Małgorzata Filip
7. Prof. dr Tomasz Kazimierz Grodzicki
8. Prof. dr Jerzy Hołowiecki
9. Prof. dr Barbara Jarząb
10. Prof. dr Marek Krawczyk
11. Prof. dr Władysław Lasoń
12. Prof. dr Jerzy Łazarewicz
13. Prof. dr Ludwik K. Malendowicz
14. Prof. dr Maciej Małecki
15. Prof. dr Lucyna Mastalerz
16. Prof. dr Katarzyna Mizia-Stec
17. Prof. dr Jacek Musiał
18. Prof. dr Michał Myśliwiec
19. Prof. dr Krzysztof Narkiewicz
20. Prof. dr Ewa Niżankowska-Mogilnicka
21. Prof. dr Barbara Elżbieta Przewłocka
22. Prof. dr Krzysztof Selmaj
23. Prof. dr Aleksander B. Skotnicki
24. Prof. dr Tomasz Szczepański
25. Prof. dr Tadeusz Tołłoczko
26. Prof. dr Adam Torbicki
27. Prof. dr Piotr Trzonkowski
28. Prof. dr Anetta Undas
29. Prof. dr Kazimierz Wierzchowski
30. Prof. dr Michał Witt
31. Prof. dr Wojciech Wojakowski
32. Prof. dr Edward Wylęgała
     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. dr Anupam Agarwal
2. Prof. dr Philip W. Askenase
3. Prof. dr Krzysztof S. Bankiewicz
4. Prof. dr Benjamin M. Chain
5. Prof. dr Vittorio Colizzi
6. Prof. dr Klaus Eichmann
7. Prof. dr Roberto Ferrari
8. Prof. dr Hans-Dieter Flad
9. Prof. dr Kjell Fuxe
10. Prof. dr Detlev Ganten
11. Prof. dr Willem Hendrik Gispen
12. Prof. dr Jolanta Gutkowska
13. Prof. dr Jacek Hawiger
14. Prof. dr Stephen Holgate
15. Prof. dr Jerzy W. Kupiec-Weglinski
16. Prof. dr Salomon Z. Langer
17. Prof. dr Łukasz Lebioda
18. Prof. dr Janusz Lipski
19. Prof. dr Tadeusz Maliński
20. Prof. dr N. Avrion Mitchison
21. Prof. dr Salvador Moncada
22. Dr hab. Krzysztof Mrózek
23. Prof. dr Marek Radomski
24. Prof. dr Janusz Rak
25. Prof. dr Naropantul Appaji Rao
26. Prof. dr Mariusz Ratajczak
27. Prof. dr Alfredo Salerno
28. Prof. dr Tadeusz Samorajski
29. Prof. dr Arne Schousboe
30. Prof. dr Maria Siemionow
31. Prof. dr Bronisław Slomiany
32. Prof. dr Akira Terano
33. Prof. dr Alexei Verkhratsky
34. Prof. dr David H. Vesole
35. Prof. dr Sylvester Vizi
36. Prof. dr Torkel Wadström
37. Prof. dr Zbigniew Wszołek
38. Prof. dr Christoph Zieliński

 

     

 

 

Członkowie Wydziału VI Twórczości Artystycznej

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. Stanisław Baj
2. Prof. Tadeusz Boruta
3. Prof. Marek Budzyński
4. Prof. Marian Fikus
5. Agnieszka Holland
6. Prof. Krzysztof Ingarden
7. Jerzy Kalina
8. Ryszard Krynicki
9. Prof. Konrad Kucza-Kuczyński
10. Ewa Lipska
11. Prof. Krystian Lupa
12. Lech Majewski
13. Krzysztof Meyer
14. Prof. Adam Myjak
15. Wiesław Myśliwski
16. Wiesław Ochman
17. Prof. Ryszard Kazimierz Otręba
18. Andrzej Seweryn
19. Prof. Krzysztof Skórczewski
20. Jacek Sroka
21. Tadeusz Strugała
22. Paweł Szymański
23. Prof. Paweł Taranczewski
24. Olga Tokarczuk
25. Prof. Krzysztof Zanussi
26. Prof. Kazimierz Gustaw Zemła
     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. Karol Berger
2. Arata Isozaki
3. Alina Kalczyńska-Scheiwiller
4. Adam Korpak
5. Prof. Volodymyr Odrekhivskyi
6. Prof. Tomas Venclova