News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

 

Biblioteka

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

 

 

Dyrektor:  dr Agnieszka Fluda-Krokos

Wicedyrektor:  mgr Monika Graczyk

 

W strukturze PAU od 1 stycznia 2000 działa Biblioteka Naukowa PAU i PAN. Jej zawiązki tworzyło w połowie XIX w. Towarzystwo Naukowe Krakowskie. Do 1952 r. działała ona jako Biblioteka AU (od 1872) i PAU (od 1920), a od 1953 r. jako samodzielna placówka PAN. W wyniku porozumienia między PAN i PAU z 20 X 1999 przeszła pod zarząd PAU. Biblioteka liczy około 745 000 vol. i jedn. inw., w tej liczbie ponad 178 000 vol. i jedn. inw. zbiorów specjalnych, na które składają się m.in.: 16 262 stare druki, 17 796 rękopisów oraz ponad 99 500 grafik, 2 268 rysunków i 14 727 ekslibrisów. Zbiór graficzny jest kontynuacją przedwojennego Gabinetu Rycin PAU. Biblioteka prowadzi wymianę wydawnictw z 311 instytucjami w 45 krajach i 77 instytucjami w Polsce, wydaje własny „Rocznik” o objętości około 50 arkuszy wydawniczych, opracowuje i sukcesywnie wydaje katalogi własnych zbiorów, prowadzi działalność informacyjną, m.in. łączącą się z dydaktyką w uczelniach wyższych Krakowa. Biblioteka ma własną Radę, powoływaną w połowie przez PAU i w połowie przez PAN.

 

Strona internetowa Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie – http://biblioteka.pau.krakow.pl/