News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek dzialalnosc

 

LAUREAT 1997

 

Dr Władysław Wolter za pracę: Investigations of Bremsstrahlung of Electrons in the Energy Interval (1011-1012) eV, Il Nuovo Cimento XI (1959) 525, zawierającą pionierskie pomiary kaskad elektronowo fotonowych