Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


 

Fototeka Lanckorońskich

 

Fototeka Lanckorońskich PAU jest częścią „zbioru fotografii naukowych”, które hrabia Karol Lanckoroński (1848–1933) przekazał Polskiej Akademii Umiejętności w roku 1929. Zbiór ten obejmował wówczas „mniej więcej 60 000 zdjęć […] dzieł sztuki z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa, ze specjalnym uwzględnieniem sztuki włoskiej”. W rzeczywistości Fototeka Lanckorońskich PAU liczy obecnie nieco ponad 40 000 oryginalnych odbitek pozytywowych.

Zgodnie z wolą Karola Lanckorońskiego, zbiór ten początkowo został przekazany Stacji Naukowej PAU w Rzymie. Ostatecznie jednak, większa jego część dotarła do Krakowa i znajduje się teraz w gmachu głównym Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.

W zasobie Fototeki Lanckorońskich PAU znajdują się wyłącznie odbitki pozytywowe. Znaczną ich część stanowią prace najlepszych ówczesnych fotografów oraz najsłynniejszych europejskich wydawnictw i atelier. Tematyka fotografii, oprócz wspomnianych i dominujących dzieł sztuki (od starożytności po wiek XIX), obejmuje także ekspedycje archeologiczne do Azji Mniejszej oraz liczne podróże Karola Lanckorońskiego o charakterze poznawczym. W zasobie nie ma natomiast fotografii rodzinnych ani ukazujących wnętrza pałaców należących do rodziny Lanckorońskich. 


Pomimo trwającej inwentaryzacji zasobu, a także planów jego digitalizacji, fotografie bywają eksponowane na poszczególnych wystawach. Do chwili obecnej Fototeka Lanckorońskich PAU prezentowała wybrane fotogramy (względnie ich reprodukcje) na następujących wystawach:

Z Fototeki Lanckorońskich (Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, 2009);

Dziewiętnaście dziewiętnastowiecznych fotografii brytyjskich (Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w Krakowie, 2010);

Moda w XIX-wiecznym świecie islamu … Fotografie z kolekcji hrabiego Karola Lanckorońskiego (Space Gallery, Kraków, 2013);

Opowieści fotografią pisane (Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, 2013);

Lanckoroński und sein Wien (Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, 2013).

 

 

Opiekunem Fototeki jest Adam Korczyński (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.