News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek kontakt

 

W 2014 r. PAU i THL podjęły pod przewodnictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prace nad utworzeniem nowej instytucji pod nazwą „Instytut Biblioteka Polska w Paryżu”, która przejęłaby finansowanie i prowadzenie BPP. W 2023 r. PAU uzyskała potwierdzenie własności budynku przy Quai d’Orléans 6. W dniu 9 października 2023 została podpisana w Paryżu umowa trójstronna pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowanym przez ministra Piotra Glińskiego, Polską Akademią Umiejętności, reprezentowaną przez prezesa Jana Ostrowskiego, i Towarzystwem Historyczno-Literackim, reprezentowanym przez prezesa Kazimierza Piotra Zaleskiego, na mocy której został utworzony „Instytut Biblioteka Polska w Paryżu”, finansowany w całości przez Ministerstwo. Dyrektorem został mianowany prof. Maciej Forycki. Trwają prace nad budową struktury nowej instytucji, która swą formalną siedzibę będzie miała w Krakowie.

 

Powyższe wydarzenie ma rangę historyczną, a podjęte decyzje powinny zapewnić przetrwanie Biblioteki przez kolejne dziesięciolecia i umożliwić jej działalność na zupełnie nowym poziomie.

 

Podpisanie aktu powołania Instytutu Biblioteka Polska w Paryżu.
Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego Kazimierz Piotr Zaleski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności Jan Ostrowski.
fot. Anna Michalewicz

 

więcej: PAUza Akademicka, nr 658, s. 1