News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek akademia


 

PAU w mediach

 


Radio Kraków

 

W każdą niedzielę w godzinach 12:07–12:30 Radio Kraków S.A. nadaje audycję „W kręgu nauki”, prowadzoną przez redaktora Jana Stępnia. W ramach tej audycji częstym gościem Jana Stępnia jest Danuta Ciesielska z Instytutu Historii Nauki PAN. W niektórych z tych nagrań, które właśnie prezentujemy, Danuta Ciesielska opowiada o członkach Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Wybitni matematycy, członkowie zagraniczni AU i PAU
rozmowa z dr Danutą Ciesielską, red. Jan Stępień - "W kręgu nauki" - audycja z 17.04.2017

 

Ławka Banacha i Nikodyma
rozmowa z prof. Karolem Życzkowskim, dr Danutą Ciesielską, dr. Krzysztofem Ciesielskim; red. Jan Stępień - "W kręgu nauki" - audycja z 9.10.2016

 

Otton Nikodym
rozmowa z dr Danutą Ciesielską, red. Jan Stępień - "W kręgu nauki" - audycja z 4.09.2016 

 

Jan Ptaszycki (1854–1912)
rozmowa z dr Danutą Ciesielską, red. Jan Stępień - "W kręgu nauki" - audycja z 4.09.2016

 

Karol Sochocki (1842–1927)
rozmowa z dr Danutą Ciesielską, red. Jan Stępień - "W kręgu nauki" - audycja z 21.08.2016 

 

Fundusz Władysława Kretkowskiego
rozmowa z dr Danutą Ciesielską, red. Jan Stępień - "W kręgu nauki" - audycja z 3.07.2016

 


Prezentacja płyty zawierającej rozmowy z prof. Stefanem Witoldem Alexandrowiczem
prof. Stefan Witold Alexandrowicz, red. Jan Stępień - "W kręgu nauki" - audycja z 3.07.2016


O konferencji naukowej
Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski

rozmowa z dr Elżbietą Knapek, red. Jan Stępień - "W kręgu nauki" - audycja z 1.10.2017

rozmowa z prof. Jerzym Wyrozumskim, red. Jan Stępień - "W kręgu nauki" - audycja z 12.11.2017

rozmowa z dr hab. Ewą Danowską, red. Jan Stępień - "W kręgu nauki" - audycja z 19.11.2017


 

 

Miesiąc w Krakowie

 


Promujemy polską naukę
rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Wyrozumskim opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 07-08/2007

 

Stara fotografia może być bezcenna
rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Wyrozumskim opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 10/2007

 

Pamięć to nasz obowiązek
rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Białasem opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 12/2007

 

Kopernik też wędrował...
rozmowa z prof. dr. hab. Kazimierzem Grotowskim opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 03/2008

 

PAU i środowiska emigracyjne
rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Wyrozumskim opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 05/2008

 

U wybrzeży Morza Czarnego
rozmowa z prof. dr hab. Ewdoksią Papusi-Władyką opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 07/2008

 

www.PAUza.krakow.pl
rozmowa z dr. Andrzejem Kobosem opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 10/2008

 

PAU wobec polskiej emigracji
rozmowa z prof. dr. hab. Zygmuntem Kolendą opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 12/2008

 

Filantrop z Prokocimia
rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Pelczarem opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 02/2009

 

Do PAU nie tylko na kawę
rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Vetulanim opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 04/2009

 

O twórcy "poematów gramatycznych"
rozmowa z prof. dr. hab. Julianem Maślanką opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 06/2009

 

Nauka może promować Kraków
rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Białasem opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 09/2009

 

PAUeczka to sztafeta
rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Szczeklikiem opublikowana w "Miesiącu w Krakowie" nr 11/2009