now fil


 

 

NOWY FILOMATA

 

XXV

2021

Nr 1

 

 

 

 

 

  • STANISŁAW STABRYŁA, Rewokacje antyczne w poezji Tadeusza Kijonki
  • MAŁGORZATA WILGUCKA, Zemsta Artemidy: szkic o liryce Czesława Miłosza
  • MAŁGORZATA CZŁONKOWSKA-NAUMIUK, Inskrypcje „eítuns” z Pompejów. Historia odkrycia i odczytania oskijskich „komunikatów mobilizacyjnych”
  • JOACHIM ŚLIWA, NATACHA RAMBOVA (1897–1966). Z Hollywood do Doliny Królów
  • MARCEL NOWAKOWSKI, „O rzeczach niewiarygodnych” Heraklita Paradoksografa
  • Z APPENDIX VEGILIANA, Ciris (przekład: EMILIA HEROK)
  • PUBLISZ OWIDIUSZ NASO, Marsjasz (Met. 6. 382–400) (przekład: JOANNA PYPŁACZ)
  • SAFONA, W onej walce bądź moją sprzymierzeńczynią! (Frg.1) (przekład: ŁUKASZ LIBOWSKI)
  • SAFONA, Epifania (Frg. 31) (przekład: ŁUKASZ LIBOWSKI)