now fil


 

 

 

NOWY FILOMATA

 

XVI

2012

Nr 1

 

 

 

 

 

 • JERZY DANIELEWICZ, Poezja starogrecka na papirusach – ważniejsze odkrycia z ostatnich dekad
 • ANONIM, Potęga Erosa (AP V 168) (przekład: RITA WINIARSKA)
 • SZYMON KOSTEK, Pokój w stanie płynnym. Kilka wstępnych uwag o Acharnejczykach Arystofanesa 
 • JÓZEF KORPANTY, O pewnej szczególnej aliteracji łacińskiej
 • FILODEMOS, Skarga na kochanka (AP V 306) (przekład: RITA WINIARSKA)
 • JOANNA KOMOROWSKA, Eneasz, tarcza Hannibala
 • PAWEŁ SILENCJARIUSZ, Pożegnanie (AP V 241) (przekład: RITA WINIARSKA)
 • STANISŁAW STABRYŁA, Antyk i współczesna szkoła 
 • EDYTA SZCZUREK-MAKSYMIUK, Dionizos w Narnii
 • OLGA ŚMIECHOWICZ, Ważniejsze wystawienia komedii Arystofanesa w teatrze greckim po II wojnie światowej
 • GIACOMO LEOPARDI, Ostatnia pieśń Safony (przekład: RITA WINIARSKA)
 • SZYMON HUPTYŚ, Dlaczego w epoce mykeńskiej ofiarowano wężom wino?
 • ALKUIN, Carmen LVIII: Spór wiosny z jesienią (przekład: TOMASZ KURZYDŁO)
 • MICHAŁ NORBERT FASZCZA, „Reformy Mariusza” i ich prawdziwi autorzy 
 • BARTOSZ JAN KOŁOCZEK, Senat sullański – skład, struktura i charakterystyka
 • PAWEŁ SILENCJARIUSZ, Kochankowie (AP V 255) (przekład: RITA WINIARSKA)
 • WAWRZYNIEC MIŚCICKI, Powstanie triery – najsłynniejszego okrętu starożytności
 • MAGNUS FELIX ENNODIUS, Carmen II 7: Wąż z miedzi na krzyżu (przekład: TOMASZ KURZYDŁO)
 • KRZYSZTOF R. HIPP, Rabat Tepe – niektóre problemy geografii historycznej Zagrosu w okresie nowoasyryjskim
 • MAGDALENA KAZIMIERCZAK, Nubijscy trybutariusze w ikonografii egipskiej okresu Nowego Państwa
 • ADAM JAKUB JARYCH, „Perła pod namiotem”: świątynia Apollona Epikuriosa w Bassaj oczyma historyków antycznych oraz badaczy współczesnych
 • TAKIS SINOPOULOS, Elpenor (przekład: MICHAŁ BZINKOWSKI)
 • PIOTR KOSIARSKI, Między pogańską a chrześcijańską sztuką antyczną: ikona bizantyjska
 • JOACHIM ŚLIWA, Ksiądz Joseph-Pierre-Louis David (1882-1955) i jego wykłady z historii cywilizacji Wschodu starożytnego na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • IN MEMORIAM: Wanda Wolska Conus (22 X 1919 – 25 IV 2012) (MICHAŁ KOZŁOWSKI)