now fil


 

REDAKCJA

 • Stanisław Śnieżewski (redaktor naczelny)
 • Jan German (sekretarz redakcji)
 • Antoni Bobrowski

 

 

RADA NAUKOWA

 • Krystyna Bartol (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • Jerzy Danielewicz (Polska Akademia Umiejętności)
 • Joanna Komorowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Kazimierz Korus (Polska Akademia Umiejętności)
 • Adam Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Krzysztof Narecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
 • Tomasz Polański (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Stanisław Stabryła (Polska Akademia Umiejętności)
 • Jerzy Styka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Marian Szarmach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Joachim Śliwa (Polska Akademia Umiejętności)
 • Gareth Williams (Columbia University)
 • Greg Woolf (University of London)

 

 

RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY

 • Michał Czerenkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Jadwiga Czerwińska (Uniwersytet Łódzki)
 • Marek Hermann (Uniwersytet Jagielloński)
 • Joanna Janik (Uniwersytet Jagielloński)
 • Anna Kotłowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • Radosław Piętka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • Lucyna Stankiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)