now fil


Wzór umowy licencyjnej

 

 

Umowa licencyjna  [pdf]

 

 

Uzupełnioną i wydrukowaną umowę, z własnoręcznym podpisem Autora, proszę odesłać

 

a) w formie papierowej na adres:

Polska Akademia Umiejętności – Wydawnictwo
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków

 

b) w formie elektronicznej, jako skan podpisanego wydruku, na adres email:  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.