now fil


 

 

 

NOWY FILOMATA

 

XVII

2013

Nr 2

 

 

 

 

 • LUCYNA STANKIEWICZ, Kult bogini Wenus
 • JÓZEF KORPANTY, Ojcowie i synowie w Eneidzie Wergiliusza
 • JOANNA WILIMOWSKA, Astrologia w legendach o Aleksandrze Wielkim
 • BARTOSZ JAN KOŁOCZEK, Flawiusz Kreskoniusz Koryppus i jeden dzień z życia Flawiusza Justyna Młodszego
 • KAMIL CHODA, Między pierwszym a drugim przyjściem. Świadomość historyczna Grzegorza z Tours
 • JOANNA ROŚ, Syzyf i Prometeusz. Recepcja mitów greckich w twórczości Alberta Camusa
 • STANISŁAW STABRYŁA, O antyku Jacka Kaczmarskiego
 • JAROSŁAW MAGRYŚ, Narzędzie egzekucji Jezusa z Nazaretu. Reinterpretacja
 • PIOTR KOSIARSKI, Sztuka chrześcijańska w katakumbach starożytnego Rzymu
 • MARTA WAWRZYNKIEWICZ, „Pustynia paliła żarem lata, góry paliły ogniem”: Serabit el-Chadim jako przykład rozwoju osadnictwa odizolowanego
 • MAGDALENA KAZIMIERCZAK, Świątynie egipskie okresu Nowego Państwa na terenie Nubii
 • JOACHIM ŚLIWA, Muzeum Egipskie w Barcelonie (Museu Egipci de Barcelona)
 • JÓZEF KORPANTY, Antyk i czasy współczesne: przypadek pewnego filologa niemieckiego

 

INFORMACJE:

 • Konkurs kultury antycznej w Łodzi (HELENA SYGNET)
 • Piąte Colloquium Latinum w Gdańsku – sprawozdanie (JACEK POKRZYWNICKI)

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE:

 • Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza; Stanisław Stabryła, Studia Horatiana (JÓZEF KORPANTY)