now fil


 

 

NOWY FILOMATA

 

XXII

2018

Nr 2

 

 

 

 

 

 • RITA WINIARSKA, Postaci homeryckie w poezji Jorgisa Manousakisa
 • JACEK HAJDUK, Jerzy Stempowski i poeci antycznego Rzymu
 • ARTUR RYSZARD JĘCKA, Kult Scypiona Afrykańskiego Starszego
 • JUSTYNA SPRUTTA, Wczesnochrześcijańskie uczty w I–III wieku: szkic
 • JOACHIM ŚLIWA, Zamek Kynžvart. Aegyptiaca z kolekcji księcia Klemensa Metternicha
 • Profesor Maria Dzielska (18 IX 1942 – 30 VII 2018) (MICHAŁ KOZŁOWSKI)
 • ANDREAS KALWOS, Okeanos (przekład: MICHAŁ BZINKOWSKI)
 • KONSTANDINOS KAWAFIS, Z Wierszy odrzuconych (1886-1898) (przekład: MICHAŁ BZINKOWSKI)
 • STANISŁAW STABRYŁA, Tezeusz na Krecie
 • MICHAŁ ZABŁOCKI, Wiersze greckie i rzymskie
 • Recenzja:
  Krzysztof Kęciek, Wojny macedońskie, Warszawa 2012 (DAMIAN WASZAK)
 • MAREK T. SZERSZEŃ, Wybrane publikacje z dziedziny antyku i tradycji antycznej wydane w latach 2017–2018