now fil


 

 

 

NOWY FILOMATA

 

XIX

2015

Nr 2

 

 

 

 

 

 • KRYSTYNA BARTOL, Hymn do Erosa w poemacie Oppiana o rybach i rybakach (Halieutiká IV 9–39)
 • SZYMON KOSTEK, Od sprośnego błazna do rozjemcy w sporze tragicznym. Postać Dionizosa w Żabach Arystofanesa
 • MAGDALENA GORĄCY, Czy taniec przystoi mędrcowi? – Arystoteles i Lukian o sztuce Terpsychory
 • JAROSŁAW MAGRYŚ, Złoty cielec synajski wyrazem odstępstwa od kultu Jahwe
 • IDALIANA KACZOR, Wzbogacenie panteonu rzymskiego o kulty obce
 • TATIANA KRYNICKA, Kwintus Gargiliusz Marcjalis w świetle źródeł epigraficznych
 • MAGDALENA SAMOŃ, Pizydes – życie i twórczość. Przyczynek do badań nad tradycją i nowatorstwem w jego eposach historycznych
 • STANISŁAW STABRYŁA, Prefiguracje antyczne w poezji Andrzeja Zaniewskiego
 • JACEK HAJDUK, Literatura antyczna a współczesna teoria narracji (rekonesans metodologiczny)
 • DAMIAN WASZAK, Sangiban „rex Alanorum”
 • PAWEŁ ZAWORA, Numizmatyczna chronologia wojny partyjskiej Trajana AD 113–117
 • JERZY PIĄTKOWSKI, Tholos w Olimpii: w kręgu mecenatu artystycznego Filipa II
 • JOACHIM ŚLIWA, Książę Anne-Claude-Philippe de Caylus (1692–1765) i początki badań nad sztuką starożytną
 • PUBLIUS OVIDIUS NASO, Autobiografia (Tristia IV 10) (przekład: JACEK HAJDUK)
 • QUINTUS HORATIUS FLACCUS, Carmen II 20 (przekład: AGATA ŁUKA)
 • SEXTUS PROPERTIUS, Elegia IV 8 (przekład: JOANNA PYPŁACZ)
 • KIRIAKOS CHARALAMBIDIS, Cywilizacja grecko-rzymska (przekład: MICHAŁ BZINKOWSKI)
 • MAREK T. SZERSZEŃ, Wybrane pozycje z dziedziny antyku i tradycji antycznej wydane w latach 2011–2015