now fil


 

 

 

NOWY FILOMATA

 

XVIII

2014

Nr 2

 

 

 

 

 

 • TOMASZ BABNIS, Polityczne plany Demostenesa w jego mowie W obronie mieszkańców Megalopolis
 • PIOTR SIWCZAK, Starożytni o małżeństwie z powagą i komizmem
 • SZYMON HUPTYŚ, „Amnestia dla wygnanych” – językowa analiza inskrypcji z Olimpii
 • NONNOS Z PANOPOLIS, Uwięziony Dionizos wzywa swą siostrę Selene na pomoc (Dionysiaka 44. 189-257; przekład: ANNA MARIA LASEK)
 • JÓZEF KORPANTY, Pudicitia rzymska
 • NATALIA CICHOŃ, Kolluthus – nieudolny imitator czy doskonały poète savant?
 • HELENA SYGNET-TOMCZAK, Favisae Capitolinae – jeszcze jedna z zagadek starożytnego Rzymu 
 • JÓZEF KORPANTY, Przerzutnia vel enjambement w literaturze rzymskiej 
 • ALBIUS TIBULLUS, Elegia I 2 (przekład: JOANNA PYPŁACZ) 
 • PLINIUSZ MŁODSZY, Como i okolice (przekład: JACEK HAJDUK)
 • STANISŁAW STABRYŁA, Rewokacje antyczne w Kazaniach sejmowych Piotra Skargi 
 • JAN WNĘK, Obraz greckiej i rzymskiej myśli pedagogicznej w polskich podręcznikach do historii wychowania
 • MICHAŁ KOZŁOWSKI, Emigracyjna twórczość Aleksandra Turyna (1900-1981) 
 • JUSTYNA SPRUTTA, Dziecko w sztuce antycznej Grecji i Rzymu 
 • JUSTYNA KAROLINA DWORNIAK, ADAM JAKUB JARYCH, Teuta, Risan i Rzymianie – historia badań archeologicznych w nadadriatyckiej miejscowości Risan 
 • JOACHIM ŚLIWA, Krakowski architekt wśród Madanów: Bolesław Skrzybalski u mieszkańców delty Eufratu i Tygrysu (1972)

 

Informacje:

 • Dziesięciolecie Studenckich Konferencji Starożytniczych (HELENA SYGNET-TOMCZAK, KATARZYNA KUSZEWSKA)
 • Łódzkie Concilia Latina (HELENA SYGNET-TOMCZAK)
 • ZDZISŁAW J. KAPERA, Krakowscy archeolodzy w poszukiwaniu hellenistycznej agory Nea Pafos