POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa

 

T. 19

 

KRAKÓW 2021

 

Articles in the current issue were peer-reviewed by:

 • Marcin Fabiański
 • Józef Grabski
 • Ryszard Kasperowicz
 • Magdalena Kunińska
 • Brigitte Kurmann-Schwarz
 • Pietro Marani
 • Sergiusz Michalski
 • Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
 • Joanna Tomalska
 • Marek Walczak

 

 

Full text

 

Contents

 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa

 

T. 18

 

KRAKÓW 2020

 

Articles in the current issue were peer-reviewed by:

 • Carolyn Guile
 • Michał Haake
 • Jarosław Jarzewicz
 • Romuald Kaczmarek
 • Piotr Korduba
 • Adam S. Labuda
 • Adam Małkiewicz
 • Anna Markowska
 • Sergiusz Michalski
 • Dalibor Prix
 • Maria Prussak
 • Tomasz Ratajczak
 • Marta Smolińska
 • Andrzej Szczerski
 • Tadeusz J. Żuchowski

 

 

Full text

 

Contents

 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa

 

T. 17

 

KRAKÓW 2019

 

Articles in the current issue were peer-reviewed by:

 • Brigitte Kurmann-Schwarz
 • Joanna Sosnowska

 

 

Full text

 

Contents

 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa 

 

T. 16

 

KRAKÓW 2018

 

Articles in the current issue were peer-reviewed by:

 • Małgorzata Maria Grąbczewska
 • Jarosław Jarzewicz
 • Piotr Juszkiewicz
 • Tadeusz Majda
 • Adam Małkiewicz
 • Anna Markowska
 • Zbigniew Michalczyk
 • Małgorzata Omilanowska
 • Magdalena Piwocka
 • Andrzej Rottermund
 • Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
 • Marcin Szyma
 • Tomasz Torbus
 • Marek Walczak
 • Wojciech Włodarczyk

 

 

Full text

 

Contents

 

 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa 

 

T. 15

 

KRAKÓW 2017

 

Articles in the current issue were peer-reviewed by:

 • Andrzej Betlej
 • Urszula Bęczkowska
 • Grażyna Jurkowlaniec
 • Piotr Krasny
 • Małgorzata Omilanowska
 • Paweł Pencakowski
 • Andrzej Rottermund
 • Jolanta Talbierska
 • Jacek Tylicki
 • Christina Wais-Wolf
 • Marek Walczak
 • Antoni Ziemba

 

 

Full text

 

Contents

 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa 

 

T. 14

 

KRAKÓW 2016

 

Articles in the current issue were peer-reviewed by:

 • Jarosław Jarzewicz
 • Grażyna Jurkowlaniec
 • Adam S. Labuda
 • Marta Leśniakowska
 • Anna Markowska
 • Elżbieta Pilecka
 • Szymon Tracz
 • Marek Walczak

 

 

Full text

 

Contents

 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa 

 

T. 13

 

KRAKÓW 2015

 

Articles in the current issue were peer-reviewed by:

 • Jarosław Jarzewicz
 • Grażyna Jurkowlaniec
 • Romuald Kaczmarek
 • Ryszard Knapiński
 • Adam Małkiewicz
 • Helena Małkiewiczówna
 • Katarzyna Płonka-Bałus
 • Marcin Szyma
 • Szymon Tracz

 

 

Contents

 

 

All issues are available at:

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha

(external link)