Internetowe posiedzenie Komisji - 19 czerwca 2020

 
   
 

Dr inż. Jacek Pawlyta  (Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej)

Zmienność składu izotopowego węgla w osadach torfowisk wysokich

- zaproszenie/plakat
- abstrakt