Wydział I Filologiczny PAU zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 15 stycznia (piątek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Prof. Stanisław Stabryła

wygłosi referat pt.:

Inspiracje antyczne w poezji Józefa Łobodowskiego

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie - 13 listopada 2020

 
   
  Prof. Krystyna Bartol (UAM Poznań)
Cesarz i poeta
Kilka uwag o poemacie Oppiana o rybach i rybakach (Halieutika)