Polska Akademia Umiejętności  i  Muzeum w Gliwicach
Wszechnica naukowo-kulturalna, 24 czerwca 2021

 
 

Profesor Mieczysław Chorąży  In memoriam

Prof. Krzysztof Składowski – dyrektor NIO Gliwice
oraz Prof. Piotr Widłak i Prof. Barbara Jarząb

 

 

 

Instytut Kaszubski

oraz

Stacja Naukowa PAU w Gdańsku
Komisja Kaszubska przy Stacji Naukowej PAU w Gdańsku

zapraszają na spotkanie z Laureatem Nagrody im. Gerarda Labudy

dr. Pawłem Migdalskim

autorem książki pt.
Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej

Słowo o Laureacie wygłosi prof. dr hab. Jan M. Piskorski (Uniwersytet Szczeciński)

Następnie Laureat przedstawi wystąpienie na temat:
Słowiańszczyzna północno-zachodnia między Polską, Rzeszą i Danią

20 kwietnia 2021 r., wtorek, godz. 17:30