Zapraszamy na cykl wykładów

Dziedzictwo Romantyzmu

 

 

1. Prof. Maria Korytowska, „O dziedzictwie Romantyzmu”

(wygłoszony podczas Walnego Zgromadzenia PAU, 19 VI 2021)

 

2. Prof. Maria Korytowska, „Romantyczna korespondencja sztuk” 

 

3. Prof. Maria Korytowska, „Romantyzm a Natura” 

 

 O cyklu wykładów - zobacz plakat