Prof. Adam Kleczkowski, Mathematics and viruses:
How to use mathematics and statistics in predicting
and controlling disease outbreaks
, 8 maja 2020

 
  ZAPROSZENIE
Komisja Układów Złożonych PAU
zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji:
"Spring Workshop on Gravity and Cosmology"
organizowanej w dniach 25-29 maja 2020
przez Uniwersytet Jagielloński 
przy współudziale Komisji Układów Złożonych PAU
Link do strony konferencji: https://indico.cern.ch/event/891579/