Kultura Słowian
Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU 

 

Poprzednia nazwa czasopisma:

Prace Komisji Kultury Słowian PAU

 


 Strona czasopisma dostępna jest na Portalu Czasopism Naukowych ejournals.eu

http://www.ejournals.eu/PKKS/


 

Komisja Kultury Słowian działa przy Wydziale I Filologicznym PAU

Na stronie internetowej PAU przedstawiona jest w dziale: Struktura (Wydziały i Komisje / Wydział I Filologiczny / Komisja Kultury Słowian)

Przejdź do strony Komisji