naglowek wydawnictwo


 

INWENTARZ RĘKOPISÓW

Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu

Tom II, XII–XX wiek

 

Opracował Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby

 


Kraków 2018

 

Czytaj

 

 

Polska Akademia Umiejętności  •  Komisja Historii Nauki

Monografie • 22

 

Alicja Rafalska-Łasocha

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim

 

 

Kraków 2015

 

 

Czytaj