Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

Komisja Prawnicza PAU uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 7 grudnia (poniedziałek) 2020 o godz. 17.00  za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Jan Halberda  (Uniwersytet Jagielloński)

Promissory estoppel
jako angielski odpowiednik zakazu nadużywania prawa

 

Uprzejmie zapraszamy na internetowe posiedzenie Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
które odbędzie się 9 grudnia (środa) 2020 o godz. 18.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Prof. dr hab. Dariusz Stola  (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Emigracja
główny czynnik kształtujący społeczność polsko-żydowską po Zagładzie

 

 

Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce
Polska Akademia Umiejętności
oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

zapraszają do oglądania konferencji naukowej
Axentowicz. Kraków. Armenia
która będzie dostępna on-line od 30 listopada 2020

 

Zgodnie z § 6, ust. 9 Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora pomocniczej placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności działającej pod nazwą Archiwum Nauki PAN i PAU informuję, że 19 października 2020 roku Komisja konkursowa wybrała dra hab. Tomasza Pudłockiego, prof. UJ na kandydata na stanowisko dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU. Wybór został zatwierdzony przez Radę Naukową Archiwum Nauki.

Prof. dr hab. Ryszard Nycz
Przewodniczący Rady Naukowej
Archiwum Nauki PAN i PAU

 

 

 

 

Zapraszamy na wirtualne

Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności

 

Nagrania są dostępne na stronie 

Platformy Wymiany Naukowej PAU

 

 

 

 

 

Rada Polskiej Akademii Umiejętności wyraża głębokie zaniepokojenie stanem nastrojów społecznych w naszym kraju. Nieprzemyślane działania wywołały burzliwe protesty, a te z kolei kontrreakcję, ocierającą się o granicę użycia przemocy. Dalsza polaryzacja postaw i eskalacja konfliktu może doprowadzić do konfrontacji na dużą skalę, która w sytuacji epidemicznej spowoduje tragiczne skutki.

Wzywamy wszystkie strony do kierowania się rozsądkiem, a władze do znalezienia rozwiązań prawnych, pozwalających na złagodzenie konfliktu, uspokojenie nastrojów i koncentrację wysiłków na sprawie w chwili obecnej najważniejszej, czyli ochronie zdrowia nas wszystkich.

 

 

 

 

„Dzieła, arcydzieła” to platforma służąca do prezentacji filmowej wyjątkowych zbiorów artystycznych i naukowych zgromadzonych w Polskiej Akademii Umiejętności. Projekt powstał przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury (w ramach projektów: „Niech przemówią arcydzieła” program Kultura – Interwencje 2020 oraz „Odkrywamy arcydzieła” program Kultura w Sieci) oraz dotacji Fundacji PZU, pozyskanych przez Stowarzyszenie Bene Tibi.

Zapraszamy na stronę:  http://dzielaarcydziela.pl/

 

 

 

Laureaci Nagrody naukowej imienia Mikołaja Kopernika w 2020 roku

W dniu 22 września 2020 roku Rada Polskiej Akademii Umiejętności podjęła uchwałę
o przyznaniu Nagrody naukowej im. Mikołaja Kopernika w 2020 r.

Czytaj więcej...