Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Członkowie Wydziału I Filologicznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jerzy Axer
2. Prof. dr Jerzy Bartmiński
3. Prof. dr Krystyna Bartol
4. Prof. dr Andrzej Bogusławski
5. Prof. dr Andrzej Borowski
6. Prof. dr Paulina Buchwald-Pelcowa
7. Prof. dr Jerzy Danielewicz
8. Prof. dr Michał Głowiński
9. Prof. dr Maciej Grochowski
10. Prof. dr Maria Janion
11. Prof. dr Józef Korpanty
12. Prof. dr Teresa Kostkiewiczowa
13. Prof. dr Jerzy Limon
14. Prof. dr Adam Małkiewicz
15. Prof. dr Julian Maślanka
16. Prof. dr Jan Michalik
17. Prof. dr Teresa Michałowska
18. Prof. dr Stanisław Mossakowski
19. Prof. dr Alina Nowicka-Jeżowa
20. Prof. dr Jan Ostrowski
21. Prof. dr Henryk Podbielski
22. Prof. dr Jadwiga Puzynina
23. Prof. dr Stefan Sawicki
24. Prof. dr Stanisław Stabryła
25. Prof. dr Lucjan Suchanek
26. Prof. dr Zuzanna Topolińska
27. Prof. dr Franciszek Ziejka
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Edward Balcerzan
2. Prof. dr Wojciech Bałus
3. Prof. dr Leszek Bednarczuk
4. Prof. dr Włodzimierz Bolecki
5. Prof. dr Wiesław Boryś
6. Prof. dr Wojciech Chlebda
7. Prof. dr Magdalena Danielewicz
8. Prof. dr Marcin Fabiański
9. Prof. dr Albert Gorzkowski
10. Prof. dr Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
11. Prof. dr Alicja Helman
12. Prof. dr Stefan Kiedroń
13. Prof. dr Kazimierz Korus
14. Prof. dr Maria Korytowska
15. Prof. dr Hanna Kowalska-Stus
16. Prof. dr Jarosław Ławski
17. Prof. dr Maria Maślanka-Soro
18. Prof. dr Roman Mazurkiewicz
19. Prof. dr Sergiusz Michalski
20. Prof. dr Ryszard Nycz
21. Prof. dr Jacek Popiel
22. Prof. dr Maria Poprzęcka
23. Prof. dr Jan Prokop
24. Prof. dr Piotr Salwa
25. Prof. dr Tadeusz Sławek
26. Prof. dr Marek Stachowski
27. Prof. dr Marian Stala
28. Prof. dr Ryszard Tokarski
29. Prof. dr Maciej Włodarski
30. Prof. dr Wiesław Wydra
31. Prof. dr Marta Wyka
32. Prof. dr Roman Maria Zawadzki
33. Prof. dr Antoni Ziemba

     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Xaverio Ballester
2. Prof. dr Alfred Bammesberger
3. Prof. dr Pietro Boitani
4. Prof. dr Giovanna Brogi Bercoff
5. Prof. dr Petar Ž. Bunjak
6. Prof. dr Paul Crossley
7. Prof. dr Alain Van Crugten
8. Prof. dr Maria Delaperrière
9. Prof. dr Hans-Jürgen Diller
10. Prof. dr Rolf Fieguth
11. Prof. dr Herman Fillitz
12. Prof. dr David Frick
13. Prof. dr Bernhard Gajek
14. Prof. dr György Gömöri
15. Prof. dr Sante Graciotti
16. Prof. dr Stephen Harrison
17. Prof. dr Maryla Laurent-Zielińska
18. Prof. dr Aleksander V. Lipatow
19. Prof. dr Ryszard Löw
20. Prof. dr Luigi Marinelli
21. Prof. dr Michał Masłowski
22. Prof. dr Allain Michel
23. Prof. dr Nullo Minissi
24. Prof. dr Hugo Montgomery
25. Prof. dr Stefan Muthesius
26. Prof. dr Rostysław Radyszewski
27. Prof. dr François Rosset
28. Prof. dr Hans Rothe
29. Prof. dr Joseph Rykwert
30. Prof. dr Marco Santagata
31. Prof. dr Brigitte Schultze
32. Dr Anne Markham Schulz
33. Prof. dr Heinz Schuster-Šewc
34. Prof. dr Victor Ieronim Stoichita
35. Prof. dr Swietłana Tołstojowa
36. Prof. dr Boris Andriejewicz Uspienski
37. Dr Stephanie R. West
38. Prof. dr John E.C.T. White
39. Prof. dr Anna Wierzbicka
40. Prof. dr Peter Wiesinger

 

 

 

 

Członkowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Krzysztof Baczkowski
2. Prof. dr Maria Bogucka
3. Prof. dr Juliusz Domański
4. Prof. dr Stanisław Grodziski
5. Ks. prof. dr Michał Heller
6. Prof. dr Andrzej Kastory
7. Prof. dr Feliks Kiryk
8. Prof. dr Janusz K. Kozłowski
9. Prof. dr Janusz Kruk
10. Prof. dr Ewa Łętowska
11. Prof. dr Jan Machnik
12. Prof. dr Janusz Małłek
13. Prof. dr Andrzej Mączyński
14. Prof. dr Jacek Purchla
15. Prof. dr Stanisław Salmonowicz
16. Prof. dr Henryk Samsonowicz
17. Prof. dr Romuald Schild
18. Prof. dr Władysław Stróżewski
19. Prof. dr Jerzy Strzelczyk
20. Prof. dr Stanisław Suchodolski
21. Prof. dr Piotr Sztompka
22. Prof. dr Stanisław Waltoś
23. Prof. dr Jan Woleński
24. Prof. dr Zenon Woźniak
25. Prof. dr Andrzej Zoll
 
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Leszek Balcerowicz
2. Prof. dr Józef Borzyszkowski
3. Ks. prof. dr Andrzej Bronk
4. Prof. dr Sylwester Czopek
5. Prof. dr Janina Gajda-Krynicka
6. Prof. dr Antoni Gąsiorowski
7. Prof. dr Jerzy Hausner
8. Prof. dr Wojciech Iwańczak
9. Prof. dr Agnieszka Kijewska
10. Prof. dr Stefan Karol Kozłowski
11. Prof. dr Marcin Kula
12. Prof. dr Joanna Kurczewska
13. Prof. dr Piotr Łossowski
14. Prof. dr Andrzej Mania
15. Prof. dr Lech Jacek Mróz
16. Prof. dr Jerzy Nalepa
17. Prof. dr Henryk Olszewski
18. Prof. dr Krzysztof Ożóg
19. Prof. dr Maksymilian Pazdan
20. Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
21. Prof. dr Andrzej Półtawski
22. Prof. dr Jerzy Rajski
23. Prof. dr Marek H. Safjan
24. Prof. dr Stanisław Sołtysiński
25. Prof. dr Karol Tarnowski
26. Prof. dr Michał Tymowski
27. Prof. dr Wacław Uruszczak
28. Prof. dr Ryszard Wójcicki
29. Prof. dr Jerzy Zajadło
30. Prof. dr Marek Ziółkowski
 
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Olivier Aurenche
2. Prof. dr Shlomo Avineri
3. Prof. dr Daniel Beauvois
4. Prof. dr Dan Berindei
5. Dr Emil Brix
6. Prof. dr Francesca Cantù
7. Prof. dr Ivan Čolović
8. Prof. dr Norman Davies
9. Prof. dr Timothy Garton Ash
10. Prof. dr Tadeusz Gromada
11. Prof. dr Jarosław Hrycak
12. Prof. dr Marco Jačov
13. Prof. dr Zenon Kałuża
14. Prof. dr István Kovács
15. Prof. dr Eduard Mühle
16. Prof. dr Juraj Pavuk
17. Prof. dr Roman Plečkaitis
18. Prof. dr Krzysztof Pomian
19. Prof. dr Raimo Pullat
20. Prof. dr Pál Raczky
21. Prof. dr Göran Rystad
22. Prof. dr Winfried Schich
23. Prof. dr Gottfried Schramm
24. Prof. dr Timothy Snyder
25. Prof. dr Robert Sokołowski
26. Prof. dr Andrzej Sulima-Kamiński
27. Prof. dr Olli Vehviläinen
28. Prof. dr Szewach Weiss
29. Prof. dr Rudolf Welser
30. Prof. dr Hans-Leo Weyers

 

 

 

 

Członkowie Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych

(do czerwca 2016 - Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego)

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Andrzej Białas
2. Prof. dr Iwo Białynicki-Birula
3. Prof. dr Ewa Brocławik
4. Prof. dr Zbigniew Ciesielski
5. Prof. dr Andrzej Fuliński
6. Prof. dr Jerzy Jurkiewicz
7. Prof. dr Zygmunt Kolenda
8. Prof. dr Stanisław Kwapień
9. Prof. dr Bogdan Marciniec
10. Prof. dr Mieczysław Mąkosza
11. Prof. dr Zenon Mróz
12. Prof. dr Józef Nizioł
13. Prof. dr Stanisław Penczek
14. Prof. dr Wiesław Pleśniak
15. Prof. dr Stefan Pokorski
16. Prof. dr Krzysztof Redlich
17. Prof. dr Andrzej Schinzel
18. Prof. dr Ryszard Sosnowski
19. Prof. dr Andrzej Staruszkiewicz
20. Prof. dr Adam Strzałkowski
21. Prof. dr Andrzej Trautman
22. Prof. dr Michał Marian Turała
23. Prof. dr Zenon Waszczyszyn
24. Prof. dr Andrzej Kajetan Wróblewski
25. Prof. dr Agnieszka Zalewska
26. Prof. dr Kacper Zalewski
27. Prof. dr Marek Zrałek
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Zbigniew Adamczyk
2. Prof. dr Romuald Będziński
3. Prof. dr Jakub Bodziony
4. Prof. dr Tomasz Dietl
5. Prof. dr Tomasz Dohnalik
6. Prof. dr Wojciech Dziembowski
7. Prof. dr Henryk Górecki
8. Prof. dr Stanisław Jadach
9. Prof. dr Bogumił Jeziorski
10. Prof. dr Janusz Jurczak
11. Prof. dr Jerzy Kaczorowski
12. Prof. dr Jan Kisyński
13. Prof. dr Sławomir Kołodziej 
14. Prof. dr Andrzej Korbel
15. Prof. dr Henryk Kozłowski
16. Prof. dr Janusz Stanisław Lipkowski
17. Prof. dr Jerzy Łuczka
18. Prof. dr Marian Mikołajczyk
19. Prof. dr Maria Nowakowska
20. Prof. dr Wiesław Pawłucki
21. Prof. dr Marek Pfützner
22. Prof. dr Jakub Siemek
23. Prof. dr Józef Smak
24. Prof. dr Gwidon Szefer
25. Prof. dr Ryszard Tadeusiewicz
26. Prof. dr Andrzej Tylikowski
27. Prof. dr Andrzej Udalski
28. Prof. dr Andrzej Witkowski
29. Prof. dr Maciej Wojtkowski
30. Prof. dr Jakub Zakrzewski
     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Halina Abramowicz
2. Prof. dr Ugo Amaldi
3. Prof. dr James Daniel Bjorken
4. Prof. dr Sava Bratoš
5. Prof. dr Romuald Brazis
6. Prof. dr Andrzej Buras
7. Prof. dr Wit Busza
8. Prof. dr Krzysztof Cios
9. Prof. dr Leszek Feliks Demkowicz
10. Prof. dr Kálmán Győry
11. Prof. dr Rolf Heuer
12. Prof. dr Sigurd Hofmann
13. Prof. dr Henryk Iwaniec
14. Prof. dr Andrzej Joachimiak
15. Prof. dr Marek Karliner
16. Prof. dr Christer Oscar Kiselman
17. Prof. dr Jacek Klinowski
18. Prof. dr Giulio Maier
19. Prof. dr Herbert A. Mang
20. Prof. dr Tadeusz B. Massalski
21. Prof. dr Krzysztof Matyjaszewski
22. Prof. dr Janusz Nowotny
23. Prof. dr Walter Oelert
24. Prof. dr Yuri Oganessian
25. Prof. dr Peter Pflug
26. Prof. dr Herwig Schopper
27. Prof. dr Rolf H. Siemssen
28. Prof. dr John F. Smith
29. Prof. dr Volker Soergel
30. Prof. dr Paul Söding
31. Prof. dr Daniel Stroock
32. Prof. dr Tomasz Robert Taylor
33. Prof. Sir John Meurig Thomas
34. Prof. dr Martinus Veltman
35. Prof. dr Israel E. Wachs
36. Prof. dr Frank Wilczek
37. Prof. dr Stanley George Wojcicki
38. Prof. Sir Arnold W. Wolfendale
39. Prof. dr Kazimierz Piotr Zaleski
40. Prof. dr Jan Charles Zarnecki

 

     

 

 

Członkowie Wydziału IV Przyrodniczego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Stefan W. Alexandrowicz
2. Prof. dr Szczepan Biliński
3. Prof. dr Jerzy Fedorowski
4. Prof. dr Krystyna Grodzińska
5. Prof. dr Wincenty Kilarski
6. Prof. dr Włodzimierz Korohoda
7. Prof. dr Adam Kotarba
8. Prof. dr Jan Kozłowski
9. Prof. dr Adam Łomnicki
10. Prof. dr Anna Medwecka-Kornaś
11. Prof. dr Józef E. Mojski
12. Prof. dr Elżbieta Morycowa
13. Prof. dr Wojciech Narębski
14. Prof. dr Stanisław Nawrocki
15. Prof. dr Roman Ney
16. Prof. dr Tadeusz Niedźwiedź
17. Prof. dr Barbara Płytycz
18. Prof. dr Elżbieta Pyza
19. Prof. dr Józef Razowski
20. Prof. dr Leszek Starkel
21. Prof. dr Andrzej Ślączka
22. Prof. dr Marian Tischner
23. Prof. dr Marian Truszczyński
24. Prof. dr January Weiner
25. Prof. dr Stefan Wierzbowski
26. Prof. dr Kazimierz Zarzycki
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Grzegorz Bartosz
2. Prof. dr Tadeusz Bielicki
3. Prof. dr Barbara Bilińska
4. Prof. dr Jadwiga Bryła
5. Prof. dr  Tadeusz Chrobak
6. Prof. dr Wojciech Froncisz
7. Prof. dr Zbigniew Maciej Gliwicz
8. Prof. dr Anna Grabowska
9. Prof. dr Aleksander Guterch
10. Prof. dr Małgorzata Kossut
11. Prof. dr Andrzej Kostrzewski
12. Prof. dr Marek Krąpiec
13. Prof. dr Barbara Kwiecińska
14. Prof. dr Andrzej Legocki
15. Prof. dr Jerzy Józefat Lipa
16. Prof. dr Maria Łanczont
17. Prof. dr Teresa Madeyska
18. Prof. dr Jacek Matyszkiewicz
19. Prof. dr Piotr Migoń
20. Prof. dr Maciej Jan Nałęcz
21. Prof. dr Tadeusz M. Peryt
22. Prof. dr Ewa Wanda Roniewicz
23. Prof. dr Tadeusz Sarna
24. Prof. dr Stefan Skiba
25. Prof. dr Jerzy R. Starzyk
26. Prof. dr Kazimierz Strzałka
27. Prof. dr Leon Stuchlik
28. Prof. dr Jacek M. Szymura
29. Prof. dr Krzysztof Turlejski
30. Prof. dr Alfred Uchman
31. Prof. dr Krystyna Wasylikowa
32. Prof. dr Grzegorz Węgrzyn
33. Prof. dr Michał Woyciechowski
34. Prof. dr Maciej Żylicz

 

     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. dr William Richard Allen
2. Prof. dr Andrzej Bajer
3. Prof. dr Andrzej Bartke
4. Prof. dr Björn Berglund
5. Prof. dr Andrzej B. Bogucki
6. Prof. dr Leszek K. Borysiewicz
7. Prof. dr Pavel Bosák
8. Prof. dr Eric H. Brown
9. Prof. dr Adam Chrzanowski
10. Prof. dr Peter Fritz
11. Prof. dr Kenneth Gregory
12. Prof. dr Klaus Hahlbrock
13. Prof. dr Claudine Kieda
14. Prof. dr Małgorzata Kloc-Stępkowska
15. Prof. dr Wighart von Koenigswald
16. Prof. dr Vojen Ložek
17. Prof. dr Georg Matthess
18. Prof. dr Gedyminas Motuza
19. Prof. dr Dumitru T. Murariu
20. Prof. dr Krzysztof Palczewski
21. Prof. dr Benno Parthier
22. Prof. dr Charles Alexander Pasternak
23. Prof. dr Jerzy Rzędowski
24. Prof. dr Michael Sela
25. Prof. dr Nicholas John Severs
26. Prof. dr Rostyslav Stoika
27. Prof. dr Mario Suwalsky
28. Prof. dr Wacław Szybalski
29. Prof. dr Krystyna Urbańska
30. Prof. dr Andreas Wetzel
31. Prof. dr Lewis Wolpert
32. Prof. dr Josef Zemann
33. Prof. dr Magdalena Żernicka-Goetz
     

 

 

Członkowie Wydziału V Lekarskiego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jan Albrecht
2. Prof. dr Tomasz Brzozowski
3. Prof. dr Mieczysław Chorąży
4. Prof. dr Anna Członkowska
5. Prof. dr Andrzej Górski
6. Prof. dr Jan Górski
7. Prof. dr Ryszard Gryglewski
8. Prof. dr Włodzimierz Januszewicz
9. Prof. dr Jerzy Kawiak
10. Prof. dr Paweł Kisielow
11. Prof. dr Franciszek Kokot
12. Prof. dr Wojciech Kostowski
13. Prof. dr Janusz Limon
14. Prof. dr Stanisław Moskalewski
15. Prof. dr Wiesław Pawlik
16. Prof. dr Tadeusz Popiela
17. Prof. dr Edmund Przegaliński
18. Prof. dr Ryszard Przewłocki
19. Prof. dr Czesław Radzikowski
20. Prof. dr Ewa Szczepańska-Sadowska
21. Prof. dr Michał Tendera
22. Prof. dr Marek Zembala
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Stefan Angielski
2. Prof. dr Włodzimierz Buczko
3. Prof. dr Andrzej Budaj
4. Prof. dr Stanisław Czekalski
5. Prof. dr Stanisław Czuczwar
6. Prof. dr Wenancjusz Domagała
7. Prof. dr Józef Dulak
8. Prof. dr Małgorzata Filip
9. Prof. dr Tomasz Kazimierz Grodzicki
10. Prof. dr Jerzy Hołowiecki
11. Prof. dr Barbara Jarząb
12. Prof. dr Jacek Jassem
13. Prof. dr Kalina Kawecka-Jaszcz
14. Prof. dr Marek Krawczyk
15. Prof. dr Jerzy Łazarewicz
16. Prof. dr Ludwik K. Malendowicz
17. Prof. dr Maciej Małecki
18. Prof. dr Lucyna Mastalerz
19. Prof. dr Jacek Musiał
20. Prof. dr Michał Myśliwiec
21. Prof. dr Krzysztof Narkiewicz
22. Prof. dr Ewa Niżankowska-Mogilnicka
23. Prof. dr Andrzej Pilc
24. Prof. dr Barbara Elżbieta Przewłocka
25. Prof. dr Marek Sanak
26. Prof. dr Krzysztof Selmaj
27. Prof. dr Aleksander B. Skotnicki
28. Prof. dr Tadeusz Tołłoczko
29. Prof. dr Adam Torbicki
30. Prof. dr Tomasz Trojanowski
31. Prof. dr Piotr Trzonkowski
32. Prof. dr Anetta Undas
33. Prof. dr Kazimierz Wierzchowski
34. Prof. dr Andrzej Więcek
35. Prof. dr Marian Zembala
     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Philip W. Askenase
2. Prof. dr Eric A. Barnard
3. Prof. dr Benjamin M. Chain
4. Prof. dr Francois Chapeville
5. Prof. dr Vittorio Colizzi
6. Prof. dr Zbigniew Darzynkiewicz
7. Prof. dr Klaus Eichmann
8. Prof. dr Hans-Dieter Flad
9. Prof. dr Edward Frohlich
10. Prof. dr Detlev Ganten
11. Prof. dr Willem Hendrik Gispen
12. Prof. dr Manfred Göthert
13. Prof. dr Jolanta Gutkowska
14. Prof. dr Anne-Lise Haenni
15. Prof. dr Jacek Hawiger
16. Prof. dr Stephen Holgate
17. Prof. dr Horst Kleinkauf
18. Prof. dr Joseph Knoll
19. Prof. dr Jerzy W. Kupiec-Weglinski
20. Prof. dr Salomon Z. Langer
21. Prof. dr Łukasz Lebioda
22. Prof. dr Janusz Lipski
23. Prof. dr Tadeusz Maliński
24. Prof. dr N. Avrion Mitchison
25. Prof. dr Salvador Moncada
26. Prof. dr Rodolfo Paoletti
27. Prof. dr Marek Radomski
28. Prof. dr Naropantul Appaji Rao
29. Prof. dr Mariusz Ratajczak
30. Prof. dr Alfredo Salerno
31. Prof. dr Tadeusz Samorajski
32. Prof. dr Arne Schousboe
33. Prof. dr Maria Siemionow
34. Prof. dr Helmut F. Sinzinger
35. Prof. dr Bronisław Slomiany
36. Prof. dr Akira Terano
37. Prof. dr Sylvester Vizi
38. Prof. dr Torkel Wadström
39. Prof. dr Zbigniew Wszołek

 

     

 

 

Członkowie Wydziału VI Twórczości Artystycznej

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. Tadeusz Boruta
2. Prof. Witold Cęckiewicz
3. Prof. Marian Fikus
4. Prof. Stefan Gierowski
5. Prof. Krzysztof Ingarden
6. Ryszard Krynicki
7. Prof. Konrad Kucza-Kuczyński
8. Ewa Lipska
9. Prof. Krystian Lupa
10. Lech Majewski
11. Krzysztof Meyer
12. Prof. Adam Myjak
13. Wiesław Ochman
14. Prof. Ryszard Kazimierz Otręba
15. Prof. Jan Tadeusz Pamuła
16. Prof. Stanisław Rodziński
17. Andrzej Seweryn
18. Prof. Krzysztof Skórczewski
19. Prof. Paweł Taranczewski
20. Prof. Wojciech Zabłocki
21. Adam Zagajewski
22. Prof. Krzysztof Zanussi
23. Prof. Kazimierz Gustaw Zemła
     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. Karol Berger
2. Arata Isozaki
3. Alina Kalczyńska-Scheiwiller
4. Adam Korpak
5. Prof. Tomas Venclova