Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

Od 2002 r. odbywa się comiesięczne Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, skupiające każdorazowo od kilkudziesięciu do dwustu uczestników. Obecnie wiodącym tematem jest „Patriotyzm wczoraj i dziś”. Jako wykładowcy zapraszani są wybitni przedstawiciele nauki, kultury i życia publicznego, jak: Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Leon Kieres, Maciej W. Grabski, Jan Nowak Jeziorański, Andrzej Wajda, arcybiskupi Alfons Nosol i Józef Życiński, Henryk Muszyński, biskup Tadeusz Pieronek i inni. Większość wykładów, o ile zostały przez autorów dostarczone w formie pisanej, ukazała się drukiem w serii „Seminarium PAU”.

 

 

 

Najbliższe spotkanie:

 

30 października 2017 (poniedziałek), godzina 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17 (I p.) w Krakowie

Dr Adolf Juzwenko, Ossolineum – geneza, misja, historia

Zaproszenie/plakat