fq


 

Sprzedaż i prenumerata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja „Prac Komisji Neofilologicznej PAU” zakłada stosowanie w recenzowaniu kolejnych publikacji niżej podanych „Wytycznych dotyczących procedury recenzowania”, opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na stronie https://pbn.nauka.gov.pl

 

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.


 

Formularz recenzji / Review form

 

[.pdf]

[.doc]

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor Naczelny

 • dr hab. Barbara Sosień, prof. UJ

 

Sekretarz Redakcji

 • dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW

 

 

 

Rada Naukowa

 • prof. Francesco Avolio
 • prof. Regina Bochenek-Franczakowa
 • prof. Marta Gibińska-Marzec
 • prof. Michael Hattaway
 • prof. Maria Kłańska
 • prof. Eric Lysøe
 • prof. Krystyna Stamirowska-Sokołowska

 


Kontakt z Redakcją

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

 

 

 

 

Prace Komisji Neofilologicznej PAU

 

T. XIV

 

pod red.

Barbary Sosień

i

Marty Gibińskiej-Marzec

 

Kraków 2016

 

 

Recenzenci:

 • Teresa GIERMAK-ZIELIŃSKA (Uniwersytet Warszawski)
 • Joanna JABŁKOWSKA (Uniwersytet Łódzki)
 • Maria WOJTCZAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Lesław CIRKO (Uniwersytet Wrocławski)
 • David MALCOLM (Uniwersytet Gdański)
 • Witold WOŁOWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Andrzej WICHER (Uniwersytet Łódzki)
 • Magdalena WANDZIOCH (Uniwersytet Śląski)
 • Francesco AVOLIO (Università degli Studi, L’Aquila)
 • Eric LYSØÈ (Université Blaise-Pascal, Clermond-Ferrand)
 • Alicja KACPRZAK (Uniwersytet Łódzki)
 • Tomasz SWOBODA (Uniwersytet Gdański)

 

 

Spis treści

Zawartość

 

 

 

 

Prace Komisji Neofilologicznej PAU

 

ISSN: 1731-8491

 


Czasopismo jest rocznikiem kontynuującym tradycję serii wydawniczej dokumentującej dorobek Komisji Neofilologicznej, ukazującej się od 2000 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktorem serii od momentu jej powstania była Olga Dobijanka-Witczakowa, a od 2006 r. Stanisław Widłak. Obecnie funkcję redaktora naczelnego czasopisma pełni Barbara Sosień.

„Prace Komisji Neofilologicznej PAU” są czasopismem o szerokim profilu neofilologicznym, publikującym artykuły naukowe zarówno z zakresu literaturoznawstwa, jak i literaturoznawstwa. Kolejne tomy gromadzą teksty przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych i przedyskutowanycg na posiedzeniach Komisji, odbywających się comiesięcznie od października do czerwca. Ponadto publikowane są także inne teksty z zakresu neofilologii, cechujące się wysoką wartością naukową, zarówno w języku polskim, jak i w językach komunikacji naukowej o zasięgu międzynarodowym.


 

Przejdź do strony Komisji Neofilologicznej PAU

 


Papers of the Commission on Modern Languages

Polish Academy of Arts and Sciences

 

Grounded in 2000, the journal appears once a year and documents the work of the Commission on Modern Languages, Polish Academy of Arts and Sciences. The first editor-in-chief was Olga Dobijanka-Witczakowa; Stanisław Widłak took over in 2006 and continued until 2015. The present editor-in-chief is Barbara Sosień.

The journal’s profile offers publications of a wide spectrum of literary and linguistic research in the fields of English, German, French, Spanish, Italian, and Portugal studies. Most articles are final, printed versions of papers presented and discussed during the monthly sessions which take place from October to June. However, other valuable contributions, both in Polish and other languages, have been accepted as well.


 

 

 

 

Subcategories