Komisja Środkowoeuropejska PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 14 grudnia (wtorek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

dr Konrad Kuczara
Uniwersytet Warszawski

 

Problem autokefalii Kościoła w niepodległej Grecji
(1833-1850)

 

 

 

 

 


 

Komisja Środkowoeuropejska PAU
zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 listopada (wtorek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Mateusz Sokulski
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Jugosławia w polityce państw Bloku Wschodniego
na przełomie lat 60. i 70. XX w.

 

 

 

 

 


Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności

Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim Instytutu Rosji i Europy Wschodniej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

oraz

Komisja Dziejów Najnowszych Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

 

Na drodze ku demokracji

– przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach po upadku komunizmu,
i rozpadzie państw federacyjnych

 

19–20 października 2021

 

 

 

 

Komisja Środkowoeuropejska PAU uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe, które odbędzie się 15 czerwca (wtorek) 2021 o godz. 10.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

100 rocznica podpisania Traktatu ryskiego

Prof. dr hab. Marek Kornat
Pokój ryski a sowieckie i niemieckie opinie o przyszłości Polski

Dr hab. Jacek Bruski
Pokój ryski – perspektywa ukraińska

Dr Marcin Jarząbek
Traktat ryski – interpretacje przez stulecie


 


Komisja Środkowoeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 18 maja (wtorek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr Stylianos Ioannis Tzagkarakis
(Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Kreteńskiego)

 

Conceptualization and practical dimensions of social welfare: fundamental perspectives and new challenges

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 20 IV 2021

 
 

Dr hab. Tomasz Stryjek, prof. CC

Współczesny populizm historyczny:
Polska i Węgry na tle regionu

 

 

 

 

Komisja Środkowoeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 marca (wtorek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Prof. Maciej Czerwiński

Chorwacja

dziedziczka romańskiej Dalmacji
(imaginacje, paradygmaty, modele pamięci)

 

 

 

 


Komisja Środkowoeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 16 lutego (wtorek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr hab. Tomasz Graff (UPJPII)
s. dr Elżbieta Elena Wróbel CSFN (UPJPII)
dr Bartłomiej Wołyniec (UPJPII)

Stan badań nad biografią Mikołaja Zebrzydowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Środkowoeuropejska PAU
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 19 stycznia (wtorek) 2021 o godz. 11.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

 

Dr Paweł Nowakowski

Międzyepokowe echa husytyzmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetowe posiedzenie Komisji - 15 XII 2020

 
 

Prof. dr hab. Roman Kochnowski,
Franciszek Józef jako monarcha środkowoeuropejski

 

 

 

 

Konferencja tematyczna, dotycząca Bitwy Warszawskiej
20 października 2020 r. o godz. 10.15

Sesja naukowa organizowana jest w ramach prac Komisji Środkowoeuropejskiej

 

Mariusz Wołos, Dylematy Naczelnego Wodza. Józef Piłsudski w przełomowych okresach wojny polsko-sowieckiej
Józef Łaptos, Postawa Francji i jej belgijskiej sojuszniczki wobec wojny
polsko-bolszewickiej

Andrzej Essen, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia wobec kwestii pomocy wojskowej
dla Polski w lecie 1920 roku

Grzegorz Mazur, Wojna 1920 r. jako ostatnia wojna z ważkim udziałem kawalerii
w XX wieku

Krzysztof Kloc, Nie tylko w sztabie i na froncie... Józef Piłsudski jako przywódca państwa i polityk w latach 1919-1921

Debata: Europejski wymiar polityki Piłsudskiego wobec Rosji w latach 1919–1921