Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej 
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 25 marca (czwartek) 2021 o godz. 15.00
za pośrednictwem platformy ZOOM

Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 

Dekada poszukiwań odkryć i renowacji polskich nekropolii
w Afryce Wschodniej i Południowej

 

 

 

 

Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej 
uprzejmie zaprasza na wirtualne posiedzenie naukowe,
które odbędzie się 28 stycznia (czwartek) 2021 o godz. 15.00
za pośrednictwem platformy ZOOM


Dr Ewelina Tarkowska
(Olsztyn)

Początki Wielkiej Emigracji
Polacy w Besançon w latach 1832–1833