Internetowe posiedzenie Komisji - 23 listopada 2020
 
 

Profesor Krzysztof Łastowski
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

O naturze ludzkiej: podejścia, koncepcje, argumenty

 

 

 

Prof. Krzysztof Szostek - wprowadzenie do referatów

 

Dr hab. Prof. UJ Marcin Przybyła (Instytut Archeologii)
Kontrowersja „natura czy kultura” z perspektywy badań archeologicznych
22 listopada 2019 - streszczenie i prezentacja - czytaj (pdf)

 

Dr hab. Prof. UJ Marcin Brocki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)
Współczesna debata etnologiczna wokół opozycji (?) kultura – natura
8 maja 2020 - streszczenie i prezentacja - czytaj (pdf)