Pandemia COVID-19 postawiła przed Nauczycielami wszystkich szczebli systemu edukacji nowe wyzwanie – nauczanie zdalne. W tej sytuacji Polska Akademia Umiejętności uruchamia na Platformie Wymiany Naukowej zakładkę PAU dla Szkół. Znajdą się tam materiały dla szkół w formie krótkich referatów oraz prezentacji łatwych do pobrania w formie PDF, dotyczące tematów aktualnych (np. pandemie; zmiany klimatyczne; ochrona środowiska; nagrody Nobla).

Mamy nadzieję, że ten rodzaj aktywności przyczyni się do integracji środowiska naukowego z Nauczycielami i młodzieżą szkół wszystkich szczebli.


III

Prof. Barbara Płytycz (UJ, PAU), AKTUALNOŚCI COVID-19, Szczepionki mRNA

(wykład przedstawiony podczas internetowego posiedzenia naukowego Wydziałów PAU: IV Przyrodniczego oraz V Lekarskiego)

Głosy i pytania dotyczące wykładu prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


II

Prof. Barbara Płytycz (UJ, PAU), SKĄD SIĘ BIORĄ PANDEMIE I JAK Z NIMI WALCZYĆ?

(wykład przedstawiony podczas internetowego posiedzenia naukowego Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych)

Głosy i pytania dotyczące wykładu prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


I

Prof. Barbara Płytycz (UJ, PAU), AKTUALNOŚCI COVID-19, Fale pandemii w Europie i nadzieje na szczepionki

Głosy i pytania dotyczące wykładu prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.