fq


 

Audit Committee

 

 

 

 • SYLWESTER CZOPEK

 

 • JANUARY WEINER

 

 • KAROL ŻYCZKOWSKI

 

 

 

 

 

The PAU Council

 

Pursuant to statutory changes introduced by the General Assembly resolution of 18 June 2005, a new body, namely the PAU Council, was established. It comprises the officers of the Executive Board, Directors, Deputy Directors, and Secretaries of the Classes, representatives of the PAU’s branches and the Executive Board representatives for the international cooperation.

 

 

 • PRESIDENT
  JAN OSTROWSKI

 

 • VICE-PRESIDENT
  ANDRZEJ MĄCZYŃSKI

 

 • VICE-PRESIDENT
  EWA SZCZEPAŃSKA-SADOWSKA

 

 • SECRETARY-GENERAL
  SZCZEPAN BILIŃSKI

 

 • DELEGATE OF THE GENERAL ASSEMBLY
  WIESŁAW PAWLIK

 

 • COUNCIL DELEGATE FOR INTERNATIONAL COOPERATION
  PAWEŁ VALDE-NOWAK

 

 

 

CLASS I: PHILOLOGY

 • Director: KAZIMIERZ KORUS
 • Deputy Director: ROMAN MAZURKIEWICZ
 • Secretary: MACIEJ WŁODARSKI

 

CLASS II: HISTORY AND PHILOSOPHY

 • Director: JANUSZ KRUK
 • Deputy Director: ANDRZEJ KASTORY
 • Secretary: KRZYSZTOF OŻÓG
 • Secretary: JACEK PURCHLA

 

CLASS III: SCIENCES AND TECHNOLOGY

 • Director: EWA BROCŁAWIK
 • Deputy Director: MARIA NOWAKOWSKA
 • Secretary: JAKUB ZAKRZEWSKI

 

CLASS IV: NATURAL SCIENCES

 • Director: ELŻBIETA PYZA
 • Deputy Director: MAREK KRĄPIEC
 • Secretary: BARBARA PŁYTYCZ
 • Secretary: JERZY STARZYK

 

CLASS V: MEDICINE

 • Director:  MAREK SANAK
 • Deputy Director: RYSZARD PRZEWŁOCKI
 • Secretary: KALINA KAWECKA-JASZCZ

 

CLASS VI: ARTISTIC CREATIVITY

 • Director: ADAM MYJAK
 • Deputy Director: KONRAD KUCZA-KUCZYŃSKI
 • Secretary: vacat

 

 

 

The General Assembly

 

Naczelną władzą PAU jest Walne Zgromadzenie, które stanowią członkowie czynni (w każdym Wydziale maksymalna liczba 27) oraz członkowie korespondenci (w zasadzie 36 w Wydziale, z możliwością nieznacznego przekroczenia). Członkowie zagraniczni (nie więcej niż 41 w Wydziale) nie są zobligowani do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą natomiast w nim uczestniczyć, jak też we wszystkich posiedzeniach i przedsięwzięciach naukowych PAU. W razie uczestnictwa w posiedzeniach mają prawo głosowania, nie wchodzą jednak do obowiązkowego quorum. Walne Zgromadzenie wybiera na trzy lata Zarząd, złożony z prezesa, dwóch wiceprezesów (jednego ze środowiska warszawskiego), sekretarza generalnego i delegata Walnego Zgromadzenia. Wybór władz (oprócz delegata Walnego Zgromadzenia) oraz wybór członków zagranicznych podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

The Executive Board

 

 

 • PRESIDENT
  JAN OSTROWSKI

 

 • VICE-PRESIDENT
  ANDRZEJ MĄCZYŃSKI

 

 • VICE-PRESIDENT
  EWA SZCZEPAŃSKA-SADOWSKA

 

 • SECRETARY-GENERAL
  SZCZEPAN BILIŃSKI

 

 • DELEGATE OF THE GENERAL ASSEMBLY
  WIESŁAW PAWLIK