pkhn

 


 

Bieżący numer

 

 

 

Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności
Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

 

tom XV

 

pod redakcją
Grzegorza Chomickiego

 

Kraków 2017

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

ZAWARTOŚĆ

 

 

Recenzenci tomu XV:

 • Dr hab. Dorota Michułka
 • Dr Małgorzata Kosińska-Zagajewska
 • Dr Maciej Pabisek
 • Dr Mirosław Piwowarczyk
 • Dr hab. prof. UJ Sławomir Sprawski
 • Dr hab. Marcin Pawlak
 • Dr hab. Wojciech Mruk
 • Prof. dr hab. Krzysztof Stopka
 • Dr Bronisław Pabich
 • Dr Małgorzata Przybyła-Kasperek
 • Dr Jerzy Lackowski
 • Dr Dobrochna Kałwa
 • Dr Barbara Klich-Kluczewska
 • Prof. dr hab. Stanisław Roszak
 • Dr hab. Janusz Pezda
 • Dr hab. Katarzyna Wrońska
 • Dr Jakub Szczepański
 • Dr Barbara Cynarska-Chomicka
 • Dr Katarzyna Kołakowska
 • Dr hab. Maria Stinia
 • Dr Ludmiła Szterenberg