Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Zapraszamy na stronę internetową projektu

PAUart

 

To katalog ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych, których właścicielem jest PAU i częściowo PAN.

9 000 obiektów, w tym 2 500 rycin (m.in. arcydzieła dawnych mistrzów Albrechta Dürera, Rembrandta) oraz 6 500 fotografii (m.in. z kolekcji Karola Lanckorońskiego i spuścizny Karoliny Lanckorońskiej) udostępniono w domenie publicznej. Wśród zbiorów pomieszczono także albumy Bronisława Piłsudskiego z Sachalina i Michała Greima z Kamieńca Podolskiego prezentujące wysokie walory naukowe i artystyczne. Udostępnione obiekty przechowywane są w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Fototeki Lanckorońskich oraz Archiwum Nauki PAN i PAU.

A to dopiero początek, bazy będą sukcesywnie rozbudowywane!

- ulotka

- dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej

- artykuł w PAUzie Akademickiej (nr 277–279)

- spot promocyjny (2014)

 Katalog jest dostępny pod adresem   www.pauart.pl

 

 

PAUart w 2015 roku - drugi etap projektu

Do końca 2015 r. na PAUart zostanie udostępnionych w domenie publicznej już w sumie 15 000 dawnych grafik, rysunków, akwarel i fotografii.
Obecnie zbliżamy się do zakończenia realizacji 2 etapu projektu, w ramach którego zdigitalizowano i opracowano kolejnych 6000 obiektów.
Będziemy je sukcesywnie publikować na stonie katalogu aż do grudnia.

 

- artykuł w PAUzie Akademickiej (nr 319-321)

 

Zobacz najnowszy spot "Przeczesuj, Wyławiaj, Ściągaj!" - PAUart 2015

 

 

        Portal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego