Bieżący numer

 

 

ROCZNIK
MEDIOZNAWCZY

 

TOM I

 

pod redakcją
MACIEJA KAWKI

 

KRAKÓW 2019

 

 

Tom w całości

 

 

Zawartość:

 

Od redaktora naczelnego   (czytaj)

 

Maciej Kawka
Język postprawdy – jak fikcja stała się rzeczywistością   (czytaj)

 

Michał Drożdż
Ile jest etyki w kodeksach etyki dziennikarskiej – specyfika kodeksów etycznych   (czytaj)

 

Maria Wojtak
Teoretyczne obramowanie analiz gatunków prasowych (medialnych) – propozycja autorska   (czytaj)

 

Paweł Płaneta
Od empatii do ironii. Media i ich odbiorcy wobec tragedii wojny w XXI wieku   (czytaj)

 

Klaudia Cymanow-Sosin
Mowa nienawiści we współczesnej przestrzeni medialnej – diagnoza koncepcji „walczących słów” w aspekcie etyki słowa   (czytaj)

 

Marek Jachimowski
Nowe media, nowe dziennikarstwo – dylematy medioznawcze   (czytaj)

 

Ignacy S. Fiut
Prasa bezpłatna w Polsce i jej ewolucja   (czytaj)

 

Jerzy Jastrzębski
Publiczność – sprawca czy ofiara?   (czytaj)

 

Przemysław Kantorski
Mechanizmy identyfikacji wątków katastroficznych w dyskursie medialnym   (czytaj)

 

Abstrakty, noty o autorach  (czytaj)