Proces recenzyjny

 

 

Do oceny każdego tomu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza PAU. Jeżeli tom zawiera teksty obcojęzyczne, to jeden z ich recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej.

Obowiązuje procedura, tzw. double-blind review process, w której autor ocenianego tekstu i recenzent nie znają swojej tożsamości.

Recenzja musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać jednoznaczną konkluzję dopuszczającą bądź niedopuszczającą oceniany tekst do druku. Lista recenzentów zewnętrznych będzie publikowana w każdym numerze pisma na jego stronie internetowej.