2001 XXXIV 3 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. XXXIV

Opitius Pallavicini (1680-1688)

vol. 3 (14 VII 1681 – 31 XII 1681)

 

 

wydała Maria Domin

 

Rzym 2001

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red. s. I-VI   pdf
INDEX FONTIUM, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. VII-XXIV   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-300

  pdf
 

s. 301-400

  pdf
 

s. 401-424

  pdf
INDICES s. 425-502   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 136 MB]

  pdf