2002 XLII 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. XLII

Nicolaus Spinola (1707-1712)

vol. 1 (20 VIII 1707 – 30 VI 1708)

 

 

wydał Jan Kopiec

 

Rzym 2002

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red. s. I-IV   pdf
INTRODUCTIO s. V-XX   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-310

  pdf
APPENDIX s. 311-324   pdf
INDICES s. 325-352   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 94 MB]

  pdf