pkhn


 

Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności

Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

 

Rocznik

ISSN 2391-6303

Wydawca: Polska Akademia Umiejętności


Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych publikowane są od 2002 roku

Od 2011 roku (tom IX) wydawane są jako czasopismo naukowe – rocznik:
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności – Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

 

Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności ukazują się w wersjach papierowej i elektronicznej

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa


Na stronie internetowej PAU Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych przedstawiona jest w dziale:
Struktura (Wydziały i Komisje / Komisje międzywydziałowe / do Oceny Podręczników Szkolnych)

Przejdź do strony Komisji


Wyróżnienia Prezesa PAU oraz rekomendacje Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

 

Komisja przedstawia Prezesowi i Radzie PAU propozycje podręczników, które zdaniem recenzentów zasłużyły na wyróżnienie specjalnym dyplomem honorowym, wręczanym podczas czerwcowego Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU. Jest to forma wyrażenia najwyższego uznania autorom i wydawcom książek, które znajdą się w danym roku akademickim w porządku obrad Komisji. Oprócz tego Komisja rekomenduje nauczycielom i osobom zainteresowanym znacznie większą liczbę podręczników, które ze względu na dobry poziom merytoryczny i odpowiednią jakość wydania w pełni zasługują na szerokie zastosowanie w szkołach.

 

Informacje o wyróżnionych podręcznikach przedstawiamy w dziale:
Działalność / Nagrody i Wyróżnienia / Wyróżnienia podręczników szkolnych 

Przejdź do strony Wyróżnienia podręczników szkolnych