Polska Akademia Umiejętności, wyrosła 146 lat temu z Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, zawsze podkreślała swoją więź z innymi towarzystwami naukowymi w całej Polsce
i traktowała to jako swoje ważne zadanie. Inspirowana tą tradycją grupa 10 towarzystw utworzyła Forum Porozumiewawcze w celu koordynacji działań oraz wspólnego występowania w interesie polskiej nauki. Niniejsza strona zawiera podstawowe informacje o tych towarzystwach oraz przedstawia aktualne problemy, z jakimi spotykają się one w codziennej pracy.

 


 


Konferencja naukowa

REGIONALNE TOWARZYSTWA NAUKOWE W WALCE Z PSEUDONAUKĄ

Program konferencji

Stanowisko Forum w sprawie wzrostu nieufności do wyników badan naukowych


 

 

II Kongres Towarzystw Naukowych

Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Poznań, 14–15 września

Organizatorzy: Polska Akademia Nauk - Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Płockie

Więcej o Kongresie - rtn.pan.pl

 

 


 

Deklaracja 5 kwietnia 2016

Przedstawiciele dziesięciu polskich towarzystw naukowych, zebrani w dniu 5 kwietnia 2016 roku w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności, wymienili poglądy na temat roli i zadań społecznego ruchu naukowego w naszym kraju. Debata zakończyła się uchwaleniem deklaracji o następującej treści.

 

DEKLARACJA 5 KWIETNIA 2016
(kliknij tutaj)

 

 

O Towarzystwach Naukowych w „PAUzie Akademickiej”

 

•  Andrzej Białas, Towarzystwa i Samorząd  (nr 98: str. 1)

•  Marek Ziółkowski, Głos o regionalnych towarzystwach naukowych  (nr 181: str. 1-2)

•  Janusz Lipkowski, Towarzystwo Naukowe Warszawskie  (nr 183: str. 1-2)

•  Andrzej Szostek MIC, Lubelskie Towarzystwo Naukowe i jego rola w życiu naukowym Lubelszczyzny  (nr 306: str. 3)

•  Przemysław Matusik, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – tradycja zobowiązuje  (nr 308: str. 2-3)

•  Elżbieta Pyza, 140-lecie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika  (nr 310: str. 2-3)

•  Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie – 195 lat tradycji  (nr 317: str. 1-2)

•  Andrzej Mulak, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe  (nr 325: str. 1-2)

•  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński o towarzystwach naukowych  (nr 401: str. 1)

•  Zbigniew Kruszewski, Towarzystwa naukowe zasługują na wsparcie państwa  (nr 420: str. 2)

 

 

Zapraszamy na strony internetowe

 

       

 

GDAŃSKIE
TOWARZYSTWO
NAUKOWE

 

 

LUBELSKIE
TOWARZYSTWO
NAUKOWE

 

 

ŁÓDZKIE
TOWARZYSTWO
NAUKOWE

 

 

POZNAŃSKIE
TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ NAUK

 

 

SZCZECIŃSKIE
TOWARZYSTWO
NAUKOWE

 

 

 

       

 

TOWARZYSTWO
NAUKOWE
PŁOCKIE

 

 

TOWARZYSTWO
NAUKOWE
W TORUNIU

 

 

TOWARZYSTWO
NAUKOWE
WARSZAWSKIE

 

 

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ NAUK
W PRZEMYŚLU

 

 

WROCŁAWSKIE
TOWARZYSTWO
NAUKOWE