Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

ROK 2017

 

 

CZERWIEC  
   
23.06 Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Roztocze – starożytna terra incognita? Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa
na Roztoczu Środkowym
w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne
Program
   
   
   
WRZESIEŃ  
   
18-22. 09 Initial Stages 2017
4th International Conference on the Initial Stages in High-Energy Nuclear Collisions
Strona internetowa
   
   
   
PAŹDZIERNIK  
   
17-21. 10 V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
- strona internetowa
- o Kongresie
- o poprzednich Kongresach
   
   
   
LISTOPAD  
   
13.11 Konferencja naukowa poświęcona Prof. Januszowi Tazbirowi
- więcej
   
15-17. 11 Konferencja
Przemiany Polityczno-Ustrojowe, Gospodarczo-Społeczne, Kulturalno-Religijne
w Prowincji Małopolskiej w Epoce Nowożytnej

- więcej
   
16-17. 11 Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski
- więcej o konferencji i wystawie
   
23-24. 11 Konferencja
Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń
- o konferencji, informacje organizacyjne, formularz zgłoszeniowy
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (w formacie .docx)