Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

ROK 2021

 

26-28 IV Ogólnopolska konferencja naukowa
Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze
plakat
program
o konferencji
   
V 2021
Zakopane
Cykliczna konferencja embriologiczna Komisji Biologii Rozwoju PAU
XXXIV Conference on Embryology
Plants - Animals - Humans
   
25–26 VI Konferencja
Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych
(z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)
więcej
   
16–19 IX Cykliczna konferencja międzynarodowa
Dickstein Forum III
więcej
   

24–25 IX
Białystok

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Gabriela Zapolska Biografia – Estetyka – Idee
więcej

   
IX / X 2021 Krakowska Konferencja Etnograficzna
Metodologie, praktyki, teorie
więcej
   
X 2021 Konferencja
Sztuka w Krakowie w XVI wieku
Organizator: Komisja Kultury Sztuki PAU
więcej
   
X 2021 Stan obecny i perspektywy dalszego umiędzynarodowienia badań naukowych w Polsce
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
więcej
   
X 2021 XXVII Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Conference
“Statistical Methods in Modern Economy – Theory and Applications”
Komisja Nauk Ekonomicznych PAU, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
więcej
   
19–20 X

Konferencja
Na drodze ku demokracji
– przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach
po upadku komunizmu i rozpadzie państw federacyjnych
więcej
read more

   
5–6 XI Konferencja
Po pandemii - wnioski i zalecenia ergonomiczne
więcej
   
8-9 XI

II. Konferencja naukowa z cyklu:
Medialne i transmedialne procesy narracyjne w komunikacji społecznej
Transmedialne i multimodalne dyskursy i narracje w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych
Radykalizacja języka i postaw Polaków w XXI wieku
zaproszenie
formularz (word, pdf.)
zasady edytorskie