Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

ROK 2019

 

 

 

WRZESIEŃ  
   
17-18.09 XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
Komunikat nr 2
   
19–21.09 Dickstein Forum
Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences (PAU),
International Academy of the History of Science
Invitation
   
   
   
PAŹDZIERNIK
 
   
9.10 Konferencja naukowa
W stulecie Sejmu Ustawodawczego RP 1919–2019
Organizator: Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Plakat
   
11-12.10 Międzynarodowa konferencja naukowa
Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich
Organizatorzy: Komisja Kultury Słowian PAU,
Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego,
Fundacja Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła
O konferencji
   
16-17.10 Konferencja
Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania
O konferencji
   
18.10 Konferencja poświęcona pamięci Profesora Stanisława Urbańczyka
Język polski na tle słowiańskim
Organizator: Wydział I Filologiczny PAU
O konferencji
   
23.10 Konferencja
KRAKÓW w IX–XIII wieku
poświęcona pamięci Profesora Jerzego Wyrozumskiego
Plakat
   
   
   
LISTOPAD  
   
7-8.11 Konferencja
Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków
Organizator: Komisja Medioznawcza PAU
Anons konferencyjny
Karta zgłoszenia uczestnictwa
   
22-23.11 Sympozjum
VI (XXXIII) Sympozjum pn. Ergonomia wobec idei sztucznej inteligencji
Miejsce Konferencji: siedziba PAU w Krakowie, przy ul. Sławkowskiej 17
Zgłoszenia wraz z jednostronicowym streszczeniem wystąpienia na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 20 października 2019 r.
O sympozjum