Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

ROK 2017

 

 

MAJ  
   
22.05 Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Janusz Ryś, Co kryją w sobie komórki nowotworowe?
Zaproszenie/plakat
   
26.05 Konferencja  Progress in Developmental Biology
Organizator: Komisja Biologii Rozwoju PAU
Zaproszenie  |  O konferencji  |  Plakat 
Conference Info  |  Conference Programme  |  Poster Info
   
29.05 Konferencja
Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy – kontekst światowy
Organizator: PAU; współorganizatorzy: Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU,
Instytut Europeistyki UJ, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
O konferencji
   
   
   
CZERWIEC  
   
16-18. 06 Konferencja naukowa Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
(Polish Institute of Arts and Sciences of America – PIASA)
PIASA 75th Annual Meeting
- zaproszenie
- o konferencji
- strona internetowa
   
   
   
WRZESIEŃ  
   
18-22. 09 Initial Stages 2017
4th International Conference on the Initial Stages in High-Energy Nuclear Collisions
Strona internetowa
   
   
   
PAŹDZIERNIK  
   
17-21. 10 V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
- o Kongresie
- o poprzednich Kongresach
   
   
   
LISTOPAD  
   
13.11 Konferencja naukowa poświęcona Prof. Januszowi Tazbirowi
- więcej
   
15-17. 11 Konferencja
Przemiany Polityczno-Ustrojowe, Gospodarczo-Społeczne, Kulturalno-Religijne
w Prowincji Małopolskiej w Epoce Nowożytnej

- więcej
   
16-17. 11 Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski
- więcej o konferencji i wystawie
   
23-24. 11 Konferencja
Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń
- o konferencji, informacje organizacyjne, formularz zgłoszeniowy
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (w formacie .docx)