Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

ROK 2019

 

 

 

MAJ  
   
8.05 Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Bogdan de Barbaro, ks. Jacek Prusak, Konrad Szołajski, Opętanie czy dysocjacja
Zaproszenie/plakat
   
9.05 Konferencja Leonardo da Vinci – w pięćsetlecie śmierci
Zaproszenie
Plakat
   
13-14.05 Konferencja  15 lat Polski w Unii Europejskiej
   
20-24.05 3rd Conference  World of Gravettian Hunters
Strona internetowa
   
28.05 Konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych –
diagnozy, praktyki i rekomendacje

Zaproszenie, o konferencji
   
   
   
CZERWIEC  
   
5.06 Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Adam Zagajewski, O poezji i wolności
Zaproszenie/plakat
   
   
   
WRZESIEŃ  
   
19–21.09 Dickstein Forum
Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences (PAU),
International Academy of the History of Science
Invitation
   
   
   
LISTOPAD  
   
7-8.11 Konferencja
Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków
The role of media and transmedia narrative processes in identifying patriotic attitudes of Poles
Organizator: Komisja Medioznawcza PAU
O konferencji