Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

ROK 2018

 

 

WRZESIEŃ  
   
7–9. 09
Chicago
Obchody 75-lecia Polish American Historical Association
- o  obchodach jubileuszu
- zaproszenie i program
- plakat
Więcej informacji na stronach internetowych:
- PAHA - polishamericanstudies.org
- PAHA News
   
14–15. 09
Poznań
II Kongres Towarzystw Naukowych
Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Organizatorzy: Polska Akademia Nauk - Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Płockie
Więcej o Kongresie - rtn.pan.pl
   
26–28. 09 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich

O konferencji - www.jewishstudies.pl
   
   
   
PAŹDZIERNIK  
   
18–19. 10 Konferencja naukowa
Unia, federacja, niepodległość? Polski i Litwy drogi do niepodległości (do roku 1918)
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Współorganizatorzy: Instytut Historii UJ, Instytut Historii Litwy (Wilno)
O konferencji
   
24–26. 10 Ogólnopolska konferencja naukowa
Oblicza Niepodległej – Państwo i Społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej
Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
   
   
   
LISTOPAD  
   
9–10. 11
Białystok
Jubileuszowa konferencja naukowa w 200. rocznicę debiutu Adama Mickiewicza (1818–2018)
DEBIUTY MICKIEWICZA, DEBIUTY ROMANTYKÓW
TRADYCJE – STRATEGIE – IDEE – JĘZYK
Zaproszenie
   
15–16. 11 Konferencja naukowa
Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości
Organizator: Komisja Medioznawcza PAU
Anons konferencyjny, karta zgłoszenia
   
30.11 – 01.12 V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji
Zaproszenie
   
   
   
GRUDZIEŃ  
   
5–7. 12
Łódź
Konferencja naukowa
Nie tylko w mieście: kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni
Więcej o konferencji