Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek FL


 Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

W wyniku umowy Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności z dnia 6 i 23 X 1995, rozszerzonej na Fundację z Brzezia Lanckorońskich, a następnie uzupełnionej 12 IX 2012, Fundacje przekazały PAU gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK). W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel obu Fundacji, wyznaczony przez ich prezesów.


Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty z tego zakresu, które nie mają charakteru badawczego

Więcej informacji można uzyskać od prezesa Fundacji Piotra Pinińskiego (zob.: fundacjalanckoronskich.org)

(Komunikat ten nie dotyczy stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich)


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że wyjazdy naukowe na stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich przyznane na rok 2020 i 2021 można przesunąć na rok 2022.
Decyzję o zamiarze wyjazdu w roku 2022 prosimy kierować na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 Stypendia przyznane na rok 2022

 

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH

 

Rzym:

1. Dr Marek Bebak
2. Dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski
3. Dr Ewelina Drzewiecka
4. Dr hab. Rafał Eysymontt
5. Mgr Maria Jaworska
6. Mgr Juliusz  Jędrzejczak
7. Dr Tomasz Krzyżowski
8. Dr Agnieszka Teresa Markuszewska
9. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec
10. Prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź
11. Dr Agnieszka Patała
12. Mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska

Lista rezerwowa:
Mgr Łukasz Włodarski

 

Wiedeń:

1. Dr Łukasz Cholewiński
2. Dr Joanna Giel
3. Mgr Oliwia Gromadzka
4. Mgr Julia Harasimowicz
5. Dr Wawrzyniec Kowalski
6. Dr Aleksander Łupienko
7. Mgr Maciej Polak
8. Dr hab. Błażej Stanisławski
9. Dr hab. Anna Tarnowska

 

Stypendia pieniężne:

1. Dr Agnieszka Fulińska
2. Dr Dorota Grabowska-Pieńkosz
3. Dr Anna Jakimyszyn-Gadocha
4. Prof. dr hab. Norbert Kasparek
5. Mgr Paweł Kaźmierczak
6. Dr Dominika Maria Macios
7. Prof. dr hab. Maciej Manikowski
8. Dr hab. Anna Michałowska-Mycielska
9. Dr hab. Adam Perłakowski

Lista rezerwowa:
Dr hab. Iwona Słomak

 

 

STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH

 

Londyn:

1. Mgr Stanisław Boridczenko
2. Dr hab. Michał Bzinkowski
3. Dr Hadrian Ciechanowski
4. Mgr Tomasz Grzebyk
5. Mgr Marcin Hylewski
6. Mgr Katarzyna Kasprzycka
7. Mgr Tomasz Korban
8. Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
9. Dr hab. Andrzej Krzak
10. Mgr Apolonia Kuc
11. Dr Tomasz Jacek Lis
12. Dr hab. Krzysztof Łapiński
13. Mgr Adrianna Madej
14. Mgr Natalia Micygała
15. Mgr Mikołaj Murkociński
16. Dr hab. Monika Opalińska
17. Mgr Aleksandra Pawlikowska-Gwiazda
18. Dr hab. Jakub Pigoń
19. Dr Anna Pomierny-Wąsińska
20. Mgr Joanna Pyczel
21. Mgr Klaudia Rogowska
22. Mgr Łukasz Rozmarynowski
23. Dr hab. Jarosław Stolicki
24. Dr Marta Szada
25. Dr Tomasz Szwaciński
26. Mgr Martyna Świerk
27. Mgr Dorota Katarzyna Zaprzalska
28. Dr Aleksandra Ziober

 


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że wyjazdy naukowe na stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich przyznane na rok 2020 i 2021 można przesunąć na rok 2022.
Decyzję o zamiarze wyjazdu w roku 2022 prosimy kierować na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Stypendia przyznane na rok 2021

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH:

STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH:


Stypendia przyznane na rok 2020

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]


 

Stypendyści powinni

1. W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.

2. Stypendysta, który nie złożył sprawozdania, nie może się ubiegać o następne stypendium.

3. Stypendysta ma obowiązek – niezależnie od sprawozdania – informować PAU (a PAU Fundację Lanckorońskich): 1) o publikacjach naukowych powstałych
w związku ze stypendium, 2) o innych efektach naukowych, które przyniosło stypendium. Informacje te będą miały wpływ na uzyskanie następnych stypendiów.

4. Jeśli w ciągu pięciu lat po otrzymaniu stypendium stypendysta nie opublikuje żadnej pracy naukowej, nie może otrzymać kolejnego stypendium.

5. Jeśli publikacja powstała chociażby częściowo dzięki otrzymanemu stypendium, należy umieścić w niej odpowiednie podziękowanie dla Fundacji.

 

Sprawozdanie w formie elektronicznej (.doc) należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SPRAWOZDANIE z pobytu na stypendium