Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Archiwum

Krakowskie Konferencje Naukowe

2020


 

Lista Konferencji rekomendowanych do Programu
przez Komisję Rady Konsultacyjnej Nauki

 

Dalsze działania w tej sprawie będą prowadzone przez:
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


Wznowienie realizacji KKN 2020

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poprzedniego komunikatu odnośnie wstrzymania realizacji Krakowskich Konferencji Naukowych w 2020 roku oraz prośby skierowanej do Państwa o przedstawienie własnych pomysłów dotyczących realizacji wydarzeń, w związku z trwającym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV-2, uprzejmie informujemy, że na Państwa skrzynki mailowe została przesłana stosowna informacja dotycząca wznowienia Programu KKN 2020 oraz zasad prowadzenia promocji marki Kraków podczas konferencji.

W przypadku gdyby nie otrzymali Państwo ww. wiadomości, uprzejmie prosimy o kontakt z przedstawicielem Urzędu Miasta Krakowa (Pani Kinga Wrona This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
i/lub Pani Edyta Mazurek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 


Szanowni Państwo,

w kontekście trwającego stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie przypominamy, że realizacja umów promocji Krakowa w trakcie Krakowskich Konferencji Naukowych nie jest obecnie możliwa.

Dziękujemy za wszystkie pytania i informacje dotyczące realizacji umów KKN 2020 kierowane do Urzędu Miasta Krakowa. Zapewniamy, że wszystkie Państwa prośby i propozycje rozwiązań są przez nas na bieżąco analizowane. Chcielibyśmy wypracować spójne rozwiązanie dla wszystkich chcących promować Kraków podczas konferencji i seminariów, dlatego zwracamy się z prośbą o przesłanie aktualnego stanowiska co do organizacji zaplanowanych wydarzeń (zmiana terminu wydarzenia, rezygnacja z organizacji przedsięwzięcia w bieżącym roku, ewentualne plany udziału w przyszłorocznej edycji KKN 2021). Zachęcamy również do przedstawiania własnych pomysłów odnośnie realizacji wydarzenia w innym trybie czy formie.

Uprzejmie prosimy kierować ww. informacje do Pani Kingi Wrony (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) i Pani Edyty Mazurek (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) w terminie do 7 kwietnia 2020 r.

Pozwoli to na dokonanie weryfikacji listy wydarzeń pod kątem nowych terminów organizacji i możliwości oraz sposobu ich realizacji.

 


Łącznie wniosków wpłynęło: 137
Otrzymało rekomendację: 60


Nabór wniosków został zakończony


Po raz dziesiąty rusza inicjatywa Krakowskie Konferencje Naukowe, która skierowana jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować Kraków jako ośrodek naukowy.

Przypominamy że konferencja winna się odbywać w Krakowie i trwać minimum 2 dni.

Ze względów proceduralnych, do programu mogą zostać włączone tylko te konferencje, które odbywać się będą od 16 marca do 10 grudnia 2020 r.

Kwota ogólna przeznaczona na sfinansowanie programu w 2020 roku:  500.000 zł.

Nie ma ograniczenia co do wnioskowanej kwoty.

Planowana jest kontynuacja programu w kolejnym roku. Nabór do edycji KKN 2021 planowany jest na przełomie października/listopada 2020 r.


Wypełnianie wniosków:

E-formularz wniosku, to aktywny formularz PDF, który do wypełniania wymaga zainstalowanego na komputerze programu Adobe Reader/Acrobat.

 

Ryzyko przekłamań przy użyciu innych aplikacji do odczytu PDF

Niektóre czytniki plików PDF innych firm niż Adobe mogą powodować przekłamania w plikach e-formularzy, co powoduje, że stają się one bezużyteczne lub niemożliwe do dalszego procedowania w konkursie. Dlatego sugerujemy używanie jedynie Adobe Reader lub jednego z produktów Adobe Acrobat.

 

Tabela przedstawiająca „Budżet” w formularzu, powinna zawierać te elementy, które składają się na całość kwoty budżetu konferencji.

 

Składanie wniosków:

 

1. Wnioski w formie elektronicznej w postaci wypełnionego formularza (PDF) należy wysłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 10 lutego 2020 r. (23:59:59). Po tym terminie skrzynka pocztowa jest automatycznie deaktywowana.

Prosimy nie wysyłać wniosku w formie skanu, lecz w postaci wypełnionego, aktywnego formularza PDF.

Zalecamy wypełnić formularz w programie Adobe Reader/Acrobat  (który można pobrać ze strony).

 

2. Wnioski w formie papierowej z podpisem Przewodniczącego komitetu organizacyjnego lub Koordynatora należy złożyć w tym samym terminie – do 10 lutego 2020 r.
w Biurze PAU godz. 10.00-13.00 (I piętro, p. Tomasz Kowalski) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

 

3. Wniosek musi wpłynąć w obu formach.

 

 

UWAGA! ZMIANA FORMULARZA WNIOSKU
(prosimy pobrać, uzupełnić i przesłać wniosek w postaci formularza PDF)

Zalecamy wypełnić formularz w programie Adobe Reader/Acrobat  (który można pobrać ze strony)

Formularz wniosku ma dwie strony A4 i posiada wprowadzone ograniczenia ilości znaków.

Przykład - kliknij tutaj

 

Formularz wniosku znajduje się poniżej.

 

Formularz zgłoszeniowy do programu pt.: „KRAKOWSKIE KONFERENCJE NAUKOWE” na 2020 rok

 

 

Informacji o Krakowskich Konferencjach Naukowych udziela p. Tomasz Kowalski (w godzinach od 10.00 do 13.00, tel.: 508 483 506 lub 12 424 02 05).


Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję w składzie:

prof. Jan Ostrowski (Prezes Polskiej Akademii Umiejętności)
przedstawiciel Akademii Górniczo Hutniczej
przedstawiciel Krakowskiej Akademii
przedstawiciel Politechniki Krakowskiej
przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie
przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego
przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego
przedstawiciel Uniwersytetu Papieskiego
przedstawiciel Uniwersytetu Pedagogicznego
przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego
przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa

 

Ostatecznie lista rekomendowanych przez Komisję konferencji będzie akceptowana przez Prezydenta Miasta Krakowa i powinna być ogłoszona najpóźniej miesiąc od daty zakończenia naboru. W zależności od liczby zgłoszonych wniosków Komisja zastrzega, że ww. termin może ulec wydłużeniu.

Z instytucjami zakwalifikowanymi do inicjatywy Urząd Miasta Krakowa będzie zawierał umowy na świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krakowa.
Ze względów proceduralnych, do programu mogą zostać włączone tylko te konferencje, które odbywać się będą od 16 marca do 10 grudnia 2020 r.

W sprawie zawierania umów (rozliczeń, Faktur VAT), więcej informacji udziela pracownik Urzędu Miasta Krakowa (Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji):
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 12 616 60 96.

Wzór umowy zostanie wkrótce udostępniony.