Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Archiwum

Krakowskie Konferencje Naukowe

2017

 


 

Lista Konferencji rekomendowanych do Programu przez Komisję Rady Konsultacyjnej Nauki

 

Dalsze działania w tej sprawie będą prowadzone przez Wydział Rozwoju Miasta Krakowa

 


Nabór wniosków został zakończony.


Po raz siódmy rusza inicjatywa Krakowskie Konferencje Naukowe, która skierowana jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować Kraków jako ośrodek naukowy.

Przypominamy że konferencja winna się odbywać w Krakowie i trwać minimum 2 dni.

Przewidywana kwota: 250.000 zł.

Nie ma ograniczenia co do wnioskowanej kwoty.


Składanie wniosków:

 

1. Wnioski w formie elektronicznej w postaci wypełnionego formularza (MSWord) należy wysłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 31 stycznia 2017 r. (23:59:59).
Po tym terminie skrzynka pocztowa jest automatycznie deaktywowana.

2. Wnioski w formie papierowej z podpisem Przewodniczącego komitetu organizacyjnego lub koordynatora należy złożyć w tym samym terminie – do 31 stycznia br.
w Kancelarii PAU (I piętro - dziennik podawczy) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek musi wpłynąć w obu formach.

 

Równocześnie informujemy że w formularzu została wprowadzona ograniczona edycja. Wymagane formatowanie przy wypełnianiu formularza to: Times New Roman 12 bez pogrubień, kursyw, podkreśleń. Zamieszczamy na wzór prawidłowo wypełniony formularz - kliknij tutaj.

Prosimy nie wysyłać wniosków w postaci skanów lub w formacie PDF, lecz tylko w MSWord 2010 lub w wersji wyższej po uprzednim wypełnieniu formularza.

 

Formularz wniosku znajduje się poniżej.

 

Formularz zgłoszeniowy do programu pt.: „KRAKOWSKIE KONFERENCJE NAUKOWE” na 2017 rok

 

Informacji o Krakowskich Konferencjach Naukowych udziela p. Tomasz Kowalski (w godzinach od 9.00 do 14.00, tel.: 508 483 506 lub 12 424 02 05) lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję w składzie:

prof. Andrzej Białas (Polska Akademia Umiejętności)
przedstawiciel Akademii Górniczo Hutniczej
przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego
przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego
przedstawiciel Uniwersytetu Pedagogicznego
przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego
przedstawiciel Politechniki Krakowskiej
przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie

 

Ostatecznie lista rekomendowanych przez Komisję konferencji będzie akceptowana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Z instytucjami zakwalifikowanymi do inicjatywy Urząd Miasta Krakowa będzie zawierał umowy na świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krakowa.
Ze względów proceduralnych, do programu mogą zostać włączone tylko te konferencje, które odbywać się będą od 1 kwietnia 2017 r.

[wzór umowy]