Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

Nagroda Jerzmanowskich 2020 dla Siostry Małgorzaty Chmielewskiej

 

Polska Akademia Umiejętności wyłoniła laureata Nagrody Jerzmanowskich na 2020 rok.

Nagrodę otrzymała Siostra Małgorzata Chmielewska.

Nagroda, której pełna nazwa brzmi: Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, wpisuje się w piękną tradycję PAU i naszego regionu w promowaniu zasług wybitnych Polaków.

 

 

Przyznawana w latach 1915–1938 Nagroda zyskała wielki prestiż, tak ze względu na wybitnych laureatów, jak i na swoją wysokość. Odnowiona w roku 2009 – w stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego – staraniem PAU i z jej inicjatywy, przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich, a dzięki funduszom Województwa Małopolskiego jako Partnera, ma wyróżniać kandydata, który – zgodnie z testamentem Erazma Jerzmanowskiego – „przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafił zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim”. Pierwszą laureatką Nagrody po jej wznowieniu została Janina Ochojska, dołączając tym samym do grona świetnych poprzedników: kardynała Adama Stefana Sapiehy, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego i innych. Kolejnymi laureatami odnowionej Nagrody zostali Jerzy Nowosielski, Maciej Grabski, Adam Bielański, Andrzej Zoll, Jerzy Owsiak, Jerzy Limon, ks. Adam Boniecki, Krzysztof Penderecki, Anna Dymna a w 2019 roku – Adolf Juzwenko.

 

Tegoroczna laureatka, Siostra Małgorzata Chmielewska, to osoba wielkiego serca od lat opiekująca się ludźmi zagubionymi i odtrąconymi, a zarazem doskonały organizator wielostronnej pomocy. Z wielkim zaangażowaniem i skutecznością walczy o poprawę sytuacji życiowej konkretnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnością, bezrobociem i brakiem dostępu do edukacji, dając chlubny przykład postawy godnej człowieka. Z poświęceniem pomaga swoim podopiecznym odnaleźć własne miejsce w świecie i przywraca ich społeczeństwu.

 

Wręczenie Nagrody nie mogło odbyć się zgodnie z tradycją w maju br. Uroczystość zorganizowana zostanie jak zawsze – na Wawelu, w bardziej sprzyjającym czasie, a sama Nagroda została przekazana w grudniu 2020.