Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia


 

 

370-28/18

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawę oprogramowania”

 

W dniu 11.10.2018 r. o godzinie 12.00 w Sali Portretowej Polskiej Akademii Umiejętności ( ul. Sławkowska  17, Kraków) nastąpiło otwarcie ofert nadesłanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oprogramowania” (numer sprawy 370-28/18).

Szacunkowa kwota przeznaczona przez Polską Akademię Umiejętności na realizację zadania to 7 000 zł brutto.

Nadesłano 5 ofert i wszystkie spełniły względy formalne. Poniżej zestawienie oferentów wraz z wartością oferty.

 

Dane oferenta Wartość oferty (brutto)

Point Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A
02-366 Warszawa

 7 018,38 zł

NKK SYSTEM
Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna
ul. Tatarska 5
30-103 Kraków

 7 982,70 zł

Bladecom Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Południowa 9
26-606 Radom

 9 471,00 zł

BOIT Bartłomiej Ożóg
ul. Forteczna 41
30-437 Kraków

 10 100,00 zł

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

 10 553,40 zł

 

 Komisja przetargowa wyłoniła zwycięzcę postępowania.

Zgodnie z określonym w SIWZ kryterium ceny uznano, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Point Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A
02-366 Warszawa.

Wartość oferty firmy Point Sp. z o.o. jest bliska szacowanej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Ty samym Komisja przetargowa uznała ofertę firmy Point Sp. z o.o. za zwycięską.

 


 

Pytanie nr 1 z dnia 9 października 2018 roku:

"Czy jest możliwość przedłużenia czasu składania ofert lub złożenie oferty emailem?"

 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 1:
"Proszę wysłać ofertę e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., w dniu upływu terminu składania ofert do godziny 10.00.
Konto mailowe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zostanie sprawdzone dopiero gdy zbierze się komisja przetargowa, a oferta przesłana e-mailem zostanie odczytana równolegle do otwarcia ofert w wersji papierowej."

 


 

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawę oprogramowania”

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(kliknij tutaj)

 

Formularz oferty - załącznik 1
(kliknij tutaj)


Wzór umowy - załącznik 2
(kliknij tutaj)