Bieżący numer

 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLVI 2018, ZESZYT 1

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2018

 

 

Spis treści

 

TREŚĆ ZESZYTU 1 TOMU XLVI

 

Artykuły

 • Artur Jochlik, Istota myśli Heraklita w systemie Hegla
 • Szczepan Urbaniak, Fenomenologia jako ćwiczenie duchowe. Pytanie o metodę w fenomenologii Jeana-Luca Mariona
 • Marek Drwięga, Solidarność wstrząśniętych i solidarność z kimś i dla kogoś. Kilka uwag o roli etyki w poglądach Jana Patočki
  i Józefa Tischnera
 • Tomasz Niezgoda, Metafora dramatu w filozofii dramatu Józefa Tischnera
 • Gabriel Bednarz, Analiza głównych zarzutów Stanisława Ignacego Witkiewicza wobec teorii sztuki Leona Chwistka
 • Wojciech Suchoń, Naturalna semantyka dla sylogistyki modalnej Arystotelesa
 • Eugeniusz Wojciechowski, Schemat predykacji Fregego i problem uniwersaliów

 

Przekład

 • Kazimierz Pawłowski, Albinus ze Smyrny. Wprowadzenie do dzieł Platona
 • Albinus ze Smyrny, Wprowadzenie do dzieł Platona (przeł. Kazimierz Pawłowski)

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

 • Marcin Karas, Ile Kopernik zawdzięcza Platonowi? (Matjaž Vesel, Copernicus: Platonist Astronomer-Philosopher: Cosmic Order,
  the Movement of the Earth, and the Scientific Revolution
  )
 • Jaromir Brejdak, Od zawsze jesteśmy wspólnotą. Fenomenologia bliskości: Hernas – Scheler – próba porównania (Adam Hernas,
  Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego)
 • Noty o autorach