spup


 

Informacja o roczniku „Studia Politologica Ucraino-Polona”

 

 

Studia Politologica Ucraino-Polona numer ISSN 2312-8933, to rocznik wydawany od 2011 r. przez Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Ukrainy, Polską Akademię Umiejętności i Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu. Pismo jest zarejestrowane i wydawane na Ukrainie.

 

Pismo, w zamierzeniu jego twórców, ma być magazynem, miejscem prezentacji badań naukowych prowadzonych przez polskich i ukraińskich politologów, przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych, uprawiających badania interdyscyplinarne. Jego celem jest zbliżenie obu środowisk i wymiana doświadczeń badawczych.

 

Teksty są drukowane w ojczystych językach Autorów: polskim i ukraińskim oraz w języku angielskim.